Dopis Českého mírového fóra Donaldu Trumpovi

December 29, 2016

 
Vážený pane zvolený prezidente!
 

Dovolte, abychom Vám pogratulovali ke zvolení do tak vysokého úřadu -  ke zvolení prezidentem USA.

 

Spolu s Vámi zvolený vice-prezident Mike Pence prohlásil - a to brzy poté, co se stal Vaším spolukandidátem - že pro obranu Západu je nezbytné, aby byla vybudována v naší zemi, České republice, vojenská základna namířená proti Ruské federaci.

 

Vážený pane prezidente, obáváme se, že v případě, kdy by Vaše vláda měla přijmout návrh pana Pence, poškodil by tento krok tradičně kladný vztah většiny českého lidu k Vaší zemi, protože umístění vojenské základny na našem území by bylo chápáno jako akt poškozující bezpečnost našeho státu a jako popření Vašeho předvolebního slibu, že hodláte snížit vojenské a politické napětí mezi Vaší zemí a Ruskou federací.

 

S úctou za České mírové fórum:

 

PhDr. Vladimíra Vítová, Ph.D., předsedkyně

Petr Schnur MA, místopředseda

PhDr. Ivan Müller, Ph.D., místopředseda

 

Praha 27. 12. 2016

______________________________________________________________________

 

Dear Mr. President - Elect,

Permit us, first of all, to congratulate you on being elected in your country to such a high office.

 

Your vice-President-elect Mike Pence declared - soon after he has been named as your running mate - that it is necessary for the defense of the West to build in our country, the Czech Republic, a military base aimed against the Russian Federation.


Dear Sir, should your government take up the suggestion of Mr. Pence, this step would - we fear - harm the traditionally positive relationship of most of the Czech people to your country, because locating a military base on their territory would be viewed by most of them as detrimental to their state's security and as contrary to your election promise to lower the military and political tensions between your country and the Russian Federation.

 

Respectfully yours

 

Vladimíra Vítová, Chairwoman

Petr Schnur, Vice-Chairman

Ivan Müller, Vice-Chairman

 

Czech Peace Forum

Prague 27.12.2016, Czech Republic

____________________________________________________________

Dopis podporuje též Pplk. v.v. Ing. Ivan Kratochvíl, vrchní velitel Československých vojáků v záloze za mír

____________________________________________________________

 

Dopis je publikován též zde:

 

http://www.ceskemiroveforum.com/430355296

 

a zde:

 

http://www.czechfreepress.cz/vase-free-zona/dopis-cmf-adresovany-donaldu-trumpovi.html

 

 

Please reload

Hlavní články

Stanovisko ANS k prohlášení A. Merkelové o tom, že pro vyhnání Němců po válce neexistovalo morální ospravedlnění.

June 21, 2018

1/5
Please reload

Nejnovější články
Please reload

Achiv
Please reload

Vyhledat podle témat
Please reload

Sledujte nás
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square

© 2018 ALIANCE národních sil

  • ANS YouTube
  • ANS Facebook