top of page

Ve volbách se již nesmíme mýlit!

Nemůžeme si již dovolit se ve volbách mýlit. Výběr kandidátů je sice na volebních subjektech, ale volit budeme my. Nebudu zde stanovovat kritéria kandidátů, domnívám se ale, že nejlepším kandidátem je ten, kdo se v dané problematice angažoval a osvědčil jednak své znalosti, ale také svou odvahu poprat se s obtížemi. Nyní je prvořadým úkolem další existence, nebo lépe řečeno neexistence NATO a zajištění bezpečnosti Evropy a České republiky.

______________________________________________________________________________________________________
Jsou zde připraveny a udržovány základny, které mohou být při kterémkoliv průjezdu cizími jednotkami obsazeny. Necháváme zde v klidu působit základnu, ze které je řízena bojová letecká činnost na východním křídle NATO. A to včetně bezpilotních prostředků a dronů. O důležitosti této základny svědčí i inspekce, kterou na této základně provedl v minulém roce pan Andrew Schapiro (bývalý velvyslanec USA ).Tato základna představuje nejen pro obyvatele města, ale také širšího okolí velké bezpečnostní riziko, protože vzhledem ke svému poslání bude zřejmě zařazena mezi první cíle odvety.Prezident USA Donald Trump se již ujal úřadu. O jeho prvních krocích jsou rozporuplné informace. Pokud informace, které se týkají uklidnění ve světě, budou alespoň trochu pozitivní, může dojít k uklidnění emocí také u nás, v České republice, a budeme se moci alespoň nějaký čas věnovat v klidu své práci.

Jsou ale důvodné obavy, že to tak není a nebude. Je sice pravda, že je třeba se ve zvýšené míře věnovat našim vnitřním problémům, kterých je spousta a nejsou malé, ale stávající systém plodí stále nové. Není ani pravda, že by bylo možno je řešit v klidu. Můžeme být klidní, když cizí vojska v Pobaltí zůstávají a jejich počet narůstá? Po připravované změně Ústavy se po našich silnicích budou nekontrolovaně pohybovat kolony cizích vojsk, naše nebe budou brázdit letadla nejen armád řady evropských států, ale také letadla Národní gardy dalších států USA.


S tím souvisí také možnost chemtrails a chemického geoinženýrství. Jsou zde připraveny a udržovány základny, které mohou být při kterémkoliv průjezdu cizími jednotkami obsazeny. Necháváme zde v klidu působit základnu, ze které je řízena bojová letecká činnost na východním křídle NATO. A to včetně bezpilotních prostředků a dronů. O důležitosti této základny svědčí i inspekce, kterou na této základně provedl v minulém roce pan Andrew Schapiro (bývalý velvyslanec USA ).Tato základna představuje nejen pro obyvatele města, ale také širšího okolí velké bezpečnostní riziko, protože vzhledem ke svému poslání bude zřejmě zařazena mezi první cíle odvety.Necháváme si postupně vládou ukrást vše, čím můžeme tyto lumpárny eliminovat. V roce 2009 jsme si nechali ukrást zákon na ochranu míru současně s přijetím nového trestního zákoníku s platností k 1. 1. 2010.

Schválením vládou navrhované změny Ústavy a přijetím nových zákonů navrhovaných Vojenským zpravodajstvím se můžeme dostat do situace, že ze žalovatele se stane žalovaný – vláda přece bude postupovat v souladu s Ústavou a příslušnými zákony a jakékoliv jednání proti jejím opatřením může být penalizováno. Dosavadní projevy nesouhlasu s připravovanými změnami vláda ignoruje, a dokonce se ani neobtěžuje jakoukoliv reakcí na projevený nesouhlas.


Na co se tedy v této situaci zaměřit? Zcela jednoznačně - Na změnu systému! Rok nabitý volbami je zase před námi (ten minulý nebyl příliš úspěšný), to, co nás čeká, jsou totiž další a velmi důležité volby. Při nich můžeme dosáhnout začátku pokusu o změnu systému. Na to je potřeba se důkladně připravit. K tomu také plně využít jako jednu ze zásadních otázek otázku ochrany míru a odvrácení nebezpečí vzniku ozbrojeného konfliktu. To znamená zesílit úsilí proti další existenci NATO a proti podpoře všech nebezpečných aktivit USA zejména na evropském kontinentě.


Ale vrátím se k tomu, o čem jsem se už zmínil, tj. zvolení Trumpa prezidentem USA. Zda je možno očekávat změnu politiky USA, a tedy i pozitivní změnu v otázkách zachování míru a odvrácení válek. Některá jeho prohlášení jako kandidáta na prezidenta, jako například rozvíjení dobrých vztahů s Ruskem, nevnucování jejich způsobu života a jejich demokracie jiným státům, teze, že bezpečnost Evropy si musí Evropa řešit sama, a další znějí velmi sympaticky. Jde o to, k jaké korekci těchto prohlášení dojde u Trumpa jako prezidenta. A také, co mu bude dovoleno. V žádném případě nelze očekávat nějaké zásadní změny ihned, nebo v krátké době. Není přeci možné vyvést vojska do Pobaltí včera a zítra je stahovat. Nějaký náznak možných pozitivních změn je možno očekávat v horizontu několika měsíců.Něco napoví také letošní summit NATO, který je sice avizován, ale tentokrát bez konkrétního data konání a bez udání alespoň orientačně projednávané agendy. V dubnu je výročí vzniku NATO, je tedy možno očekávat konání summitu v dubnu nebo květnu. Podle vyjádření šéfa NATO Jense Stoltenberga termín a agenda budou stanoveny po dohodě s prezidentem USA, místo konání: Brusel, sídlo NATO.


Útok USA na civilní vlak v Srbsku 1999


Další nápověda je možná od avizovaných setkání prezidentů USA a ČR. Otázka možných pozitivních změn je také závislá na tom, zda Trump bude uvažovat opravdu realisticky a USA bude vidět jako jednu z rozhodujících světových velmocí určujících společně s ostatními světové dění, nebo zůstane v zajetí vidiny USA jako světového hegemona. A to i v situaci slábnoucí pozice USA a sílící pozice Ruska a Číny.Konečné stanovení možného dalšího směřování světového vývoje bude zřejmé a možné až po dosud předpokládaném setkání Trump-Putin, a to možná několik týdnů, možná měsíců po summitu NATO.


V každém případě je v současné době nutné pokračovat a zesilovat kampaň proti NATO, usilovat o jeho rozpuštění (chcete-li zrušení). S tím souvisí kampaň proti rozmisťování cizích vojenských základen na cizích územích - průjezdy cizích vojsk a vojenské techniky přes cizí území a stejně tak přelety vojenských letadel. Souběžně s tím bude třeba zahájit a rozvinout diskusi k zajištění bezpečnosti Evropy a v bezpečné Evropě bezpečnost jednotlivých států. Bezpečnost Evropy znamená souhrn všech států Evropy včetně Ruska, bez patronace USA. Některé dosavadní »studie« chybně vypouštějí Rusko a staví je mimo Evropu. To vše je v souladu s deklarovanými zájmy Trumpa, tedy určitá podpora jeho snah, a je to také v souladu s dlouhodobými zájmy našimi.Když však Trump od svých deklarovaných zájmů a cílů ustoupí,pak mu je bude nutno kulturně, ale důrazně připomenout. Pokud budeme chtít řešení některých zmíněných problémů prosadit, znovu opakuji, bude nutná změna systému. Tuto změnu dosáhneme i když zaměníme metodu »kalašnikov« důsledně metodou »parlament«.


Tím se dostáváme opět k volbám, které nás čekají a které musíme zvládnout lépe než všechny dosavadní. Nemůžeme si již dovolit se mýlit. Výběr kandidátů je sice na volebních subjektech, ale volit budeme my. Nebudu zde stanovovat kritéria kandidátů, domnívám se ale, že nejlepším kandidátem je ten, kdo se v dané problematice angažoval a osvědčil jednak své znalosti, ale také svou odvahu poprat se s obtížemi..


Nyní je prvořadým úkolem další existence, nebo lépe řečeno neexistence NATO a zajištění bezpečnosti Evropy a České republiky.


Hlavní články
Nejnovější články
Achiv
Vyhledat podle témat
Zatím žádné štítky
Sledujte nás
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page