top of page

ANS - návrh koncepce oblasti obchodu


Především je třeba si uvědomit, že tuto koncepci připravujeme na situaci, která souvisí s vystoupením České republiky z Evropské Unie, tedy na dobu, kdy dojde v této souvislosti ke značným změnám jak na českém trhu, tak i v oblasti exportu. Obě tyto oblasti mají zásadní význam pro ekonomiku ČR. Přestane tak ze značné části současná praxe, kdy české firmy vyrábějí pouze komponenty a ty dodávají prakticky za nákladové ceny zahraničním firmám, které pak samy provádějí kompletaci a prodej zkompletovaných výrobků. Zisk se tím tedy "odehrává" mimo území ČR. Vycházíme z toho, že se zásadně změní stávající situace, přičemž tato změna si vyžádá i potřebu na ni reagovat.

Návrhy ANS jsou následující:

1. Po podrobné analytické úvaze oddělit obchod od průmyslu, neboť je nezbytné, aby obchod za nás již nedělaly německé a jiné cizí firmy, nýbrž opět naše české firmy. Náročnější to bude zejména v oblasti zahraničního obchodu a ve financování různých investičních projektů českých firem v zahraničí.

2. Hlavní úkoly, na které bude nutné se zaměřit v oblasti zahraničního obchodu jsou tyto oblasti:


a/ Obnovení v minulosti (často záměrně) ztracených obchodních spojení, a to zejména v zemích tzv. 3. světa, byť jde často o pojem dnes již překonaný (Afrika, Jižní Amerika, Asie – zatím mimo oblast válečných konfliktů), a to za cenu mobilizace (na přechodnou dobu) bývalých pracovníků zahraničního obchodu, dnes již seniorů.

b/ Obnovené zavedení obchodních oddělení při českých zastupitelských úřadech v zemích českého zájmu. A to třeba i za poplatek z realizovaných obchodů za pomoci obchodního oddělení. (Činnost a podmínky Czechtradu nejsou uspokojující, kritéria pro hodnocení činnosti jejich zástupců v zahraničí jsou postavena na chybných základech).


c/ Využívání ekonomické diplomacie prováděné prezidentem Milošem Zemanem.


d/ Zásadní význam je v této souvislosti třeba klást na dodávky do Číny, s níž máme negativní obchodní saldo a kde M. Zemanem otevřené vstupní dveře do Číny zatím mnoho firem ke svým dodávkám nevyužilo. Jde přitom především o naše dodávky investičních celků, některých strojírenských tzv. kusovek a příp. i dalšího zboží do Číny, nikoliv zřizování či vymísťování výrob do Činy, zkušenosti USA budiž nám výstrahou.


e/ Vyjasnění otázek spojených se sankcemi USA vůči Rusku, pokud se nově staneme nečleny EU.


f/ Přechod na obchodování se zbytkem Evropy v rámci smlouvy EFTA.


g/ Financování obnoveného exportu investičních celků z ČR.

3. V tuzemském obchodě je třeba:

a/ Stanovit legislativní pravidla pro fungování supermarketů (vč. maximální výše ziskové marže podle prodávaných komodit a míru zdaňování těchto firem v ČR.


b/ Umožnit přístup zboží českých potravinářských firem, zemědělců a sklářů k prodeji přes tyto zahraniční supermarkety.


c/ Ve spolupráci s českými výrobci vybudovat síť obchodních prodejen typu „Včela“ z 1. republiky, které budou prodávat přednostně české zboží.


d/ Stanovení podmínek pro čitelnost Obchodních podmínek jednotlivých dodavatelských firem.


e/ Sjednotit podmínky reklamačního řádu (dle komodity).

f/ Zrušení distančních smluv a dalších podvodných ustanovení v novém občanské zákoníku, pokud se týkají obchodního styku.


g/ Učinit potřebná opatření k dodržování stanovené platební podmínky v rámci dodavatelsko-odběratelských vztahů v ČR a k vymáhání postihů pro případ jejího neplnění.

4. Úspěšné plnění úkolů v exportu si vyžádá úzkou spolupráci s ministerstvem průmyslu, které by mělo

podporovat zejména:

a/ Inovaci našich výrobků (ovšem na profesionální úrovni).


b/ Účinně podporovat zavedení systémových pravidel pro financování těchto výrobců.

c/ Zaměřit se i na podporu středních a malých firem, a to nejen slovně, nýbrž již konečně finančně. To je však již předmětem náplně ministerstva průmyslu, které navrhuji oddělit, jak výše uvedeno.

Středočeský kraj dne 4. 2. 2017


Hlavní články
Nejnovější články
Achiv
Vyhledat podle témat
Zatím žádné štítky
Sledujte nás
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page