ANS - návrh koncepce oblasti obchodu


Především je třeba si uvědomit, že tuto koncepci připravujeme na situaci, která souvisí s vystoupením České republiky z Evropské Unie, tedy na dobu, kdy dojde v této souvislosti ke značným změnám jak na českém trhu, tak i v oblasti exportu. Obě tyto oblasti mají zásadní význam pro ekonomiku ČR. Přestane tak ze značné části současná praxe, kdy české firmy vyrábějí pouze komponenty a ty dodávají prakticky za nákladové ceny zahraničním firmám, které pak samy provádějí kompletaci a prodej zkompletovaných výrobků. Zisk se tím tedy "odehrává" mimo území ČR. Vycházíme z toho, že se zásadně změní stávající situace, přičemž tato změna si vyžádá i potřebu na ni reagovat.

Návrhy ANS jsou následující:

1. Po podrobné analytické úvaze oddělit obchod od průmyslu, neboť je nezbytné, aby obchod za nás již nedělaly německé a jiné cizí firmy, nýbrž opět naše české firmy. Náročnější to bude zejména v oblasti zahraničního obchodu a ve financování různých investičních projektů českých firem v zahraničí.

2. Hlavní úkoly, na které bude nutné se zaměřit v oblasti zahraničního obchodu jsou tyto oblasti:


a/ Obnovení v minulosti (často záměrně) ztracených obchodních spojení, a to zejména v zemích tzv. 3. světa, byť jde často o pojem dnes již překonaný (Afrika, Jižní Amerika, Asie – zatím mimo oblast válečných konfliktů), a to za cenu mobilizace (na přechodnou dobu) bývalých pracovníků zahraničního obchodu, dnes již seniorů.

b/ Obnovené zavedení obchodních oddělení při českých zastupitelských úřadech v zemích českého zájmu. A to třeba i za poplatek z realizovaných obchodů za pomoci obchodního oddělení. (Činnost a podmínky Czechtradu nejsou uspokojující, kritéria pro hodnocení činnosti jejich zástupců v zahraničí jsou postavena na chybných základech).


c/ Využívání ekonomické diplomacie prováděné prezidentem Milošem Zemanem.


d/ Zásadní význam je v této souvislosti třeba klást na dodávky do Číny, s níž máme negativní obchodní saldo a kde M. Zemanem otevřené vstupní dveře do Číny zatím mnoho firem ke svým dodávkám nevyužilo. Jde přitom především o naše dodávky investičních celků, některých strojírenských tzv. kusovek a příp. i dalšího zboží do Číny, nikoliv zřizování či vymísťování výrob do Činy, zkušenosti USA budiž nám výstrahou.


e/ Vyjasnění otázek spojených se sankcemi USA vůči Rusku, pokud se nově staneme nečleny EU.


f/ Přechod na obchodování se zbytkem Evropy v rámci smlouvy EFTA.


g/ Financování obnoveného exportu investičních celků z ČR.

3. V tuzemském obchodě je třeba:

a/ Stanovit legislativní pravidla pro fungování supermarketů (vč. maximální výše ziskové marže podle prodávaných komodit a míru zdaňování těchto firem v ČR.


b/ Umožnit přístup zboží českých potravinářských firem, zemědělců a sklářů k prodeji přes tyto zahraniční supermarkety.


c/ Ve spolupráci s českými výrobci vybudovat síť obchodních prodejen typu „Včela“ z 1. republiky, které budou prodávat přednostně české zboží.


d/ Stanovení podmínek pro čitelnost Obchodních podmínek jednotlivých dodavatelských firem.


e/ Sjednotit podmínky reklamačního řádu (dle komodity).

f/ Zrušení distančních smluv a dalších podvodných ustanovení v novém občanské zákoníku, pokud se týkají obchodního styku.


g/ Učinit potřebná opatření k dodržování stanovené platební podmínky v rámci dodavatelsko-odběratelských vztahů v ČR a k vymáhání postihů pro případ jejího neplnění.

4. Úspěšné plnění úkolů v exportu si vyžádá úzkou spolupráci s ministerstvem průmyslu, které by mělo

podporovat zejména:

a/ Inovaci našich výrobků (ovšem na profesionální úrovni).


b/ Účinně podporovat zavedení systémových pravidel pro financování těchto výrobců.

c/ Zaměřit se i na podporu středních a malých firem, a to nejen slovně, nýbrž již konečně finančně. To je však již předmětem náplně ministerstva průmyslu, které navrhuji oddělit, jak výše uvedeno.

Středočeský kraj dne 4. 2. 2017


Hlavní články
Nejnovější články