top of page

ANS - solidarita obecně a napříč generacemi obzvlášť je nezbytným předpokladem existence společnosti


Národ a tedy i jeho stát je přirozená sociální jednotka. Naší vizí je stát, o který se mohou občané kdykoliv opřít, v nemoci, ve stáří, v nouzi, při ohrožení sociálním vyloučením, v tísni a v případě diskriminace. Stát, který zachází rovnoprávně se všemi bez rozdílu.


Stát, který se spolu s kraji a obcemi spolupodílí na financování sociálních služeb. Zabezpečuje jejich rozvoj a udržitelnost. Podporuje poskytovatele těchto služeb. Jedná se o podporu finanční, ale také o prosazování vyšších mezd a společenské prestiže pro ty, kteří tyto služby zabezpečují - tedy sociální pracovníky a pracovníky v sociálních službách. Jejich mzdy jsou ostudou naší země.


Stát se musí podílet na zajištění finančně dostupného a důstojného bydlení pro všechny (startovací byty pro mladé, byty pro seniory, osaměle žijící občany, rodiny).


Je nezbytné, aby stát spolu s kraji a obcemi a začal účinně bojovat s bezdomovectvím, ohrožením sociálním vyloučením a rovněž tak s nezaměstnaností. Všechny tyto současné negativní společenské jevy jsou řešitelné! A navíc ku prospěchu celé společnosti.


Navrhujeme zrušení soukromých exekutorů a zákaz lichvy. Tyto činnosti jsou objektivně příčinou sociálního propadu mnoha občanů, způsob jejich provádění vede k bezdomovectví a sociálnímu vyloučení a je lidsky nepřijatelný. Je na pořadu dne uvažovat též o právu na bydlení, dané Ústavou.

Jihočeský kraj dne 14.2.2017Hlavní články
Nejnovější články
Achiv
Vyhledat podle témat
Zatím žádné štítky
Sledujte nás
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page