top of page

Kdo si troufne uskutečnit „Změnu pro Českou republiku“?

V České republice budou na podzim parlamentní volby. Politické strany vládní, opoziční i neparlamentní rozjíždějí předvolební kampaň. Dokončují se volební sliby, zvané programy, nakupují se buřty, rohlíky a pivo na (před)volební guláše, pečou se medové koláčky na mazání úst voličům.


Některé strany už své programy zveřejnily (např. TOP 09), jiné je dokončují, další je budou schvalovat na brzkých sjezdech, kongresech a konferencích.


Některé strany jsou do voleb samostatně, jiné se sdružují do koalic (neplést si s pandami) a další se chystají volební kvórum obejít prostřednictvím „společných kandidátek“.


Zkrátka tradiční mumraj a zmatek jako na předvánočním tržišti.


Stalo se novodobou tradicí a zvykem politických stran, přesněji stranických vůdců a jejich poskoků ve vedení, že se neptají občanů, co chtějí, co potřebují a co pro ně mají udělat. Píšou své předvolební nabídky a sliby podle toho, co oni, politici, tajemníci a ideologové si myslí, že občané chtějí. S takovým přístupem ovšem nelze očekávat nějakou vysokou volební účast a tím méně nějaké výrazné volební vítězství.


Pokusil jsem sepsat krátký přehled názorů lidí, se kterými jsme mluvil, kterých jsem se ptal a kteří mi sami řekli, co považují za důležité v politice, ekonomice a běžném životě. Z jejich myšlenek vyplynula jedna zásadní věc: potřeba změny. Nazval jsem ten program „Změna pro Českou republiku.“ Tady je.


Volební program Změna pro Českou republiku


V oblasti zahraniční politiky a vztahů:


 • vyhlásíme referendum o vystoupení z EU;

 • vyhlásíme referendum o vystoupení z NATO a o vyhlášení neutrality;

 • zastavíme příliv nelegálních imigrantů do ČR;


V oblasti zahraničních ekonomických vztahů:


 • zavedeme celní kontroly na hranicích;

 • zastavíme dovoz nekvalitních potravin a zemědělských produktů zřízením omezeného počtu státních podniků zahraničního obchodu;

 • omezíme vývoz zemědělských produktů a potravin;

 • rozvineme výměnu zboží s novými velmocemi a třetím světem;


V oblastí vnitřní politiky:


 • vypracujeme a předložíme k celonárodní diskusi návrh nové ústavy;

 • vypracujeme a vyhlásíme nový zákon o referendu;

 • vypracujeme nový zákon o politických stranách a jejich financování;

 • vypracujeme nový zákon o střetu zájmů;

 • zavedeme trest smrti za závažné trestné činy proti občanům a za závažné hospodářské trestné činy s vyšší škodou;

 • vypracujeme a vyhlásíme nový trestní zákon;

 • vypracujeme a vyhlásíme nový občanský zákoník;

 • zrušíme církevní restituce a vypracujeme nové zákony upravující vztah státu a církví;

 • vypracujme a vyhlásíme nový zákon o státní službě a platu úředníků;

 • zavedeme osobní, majetkovou a trestní odpovědnost politiků, veřejných činitelů a státních úředníků;

 • zvýšíme pravomoci státních kontrolních orgánů;

 • zřídíme Výbory občanské kontroly jako nezávislou kontrolní instituci;

 • výrazně omezíme počet neziskových organizací ve všech oborech působení a

zavedeme striktní opatření v oblasti jejich zakládání a financováníV oblasti vnitřní ekonomiky:


 • provedeme znárodnění klíčových ekonomických odvětví, jako je bankovnictví a pojišťovnictví, energetika včetně rozvodných sítí, těžba nerostných surovin a paliv, vodárenství, telekomunikace a dalších;

 • provedeme zemědělskou reformu a zajistíme potravinovou soběstačnost České republiky;

 • vypracujeme a vyhlásíme nový zákon o České národní bance;

 • vypracujeme a vyhlásíme nový obchodní a hospodářský zákoník;

 • zrušíme akciové společnosti, akcie a burzu;

 • zavedeme osobní, majetkovou a trestní odpovědnost majitelů firem za chod a bankrot firmy;

 • zavedeme nová pravidla pro zakládání a vlastnictví firem, kdy každá firma bude mít svého konkrétního majitele

 • zavedeme pravidlo jeden občan – jedna firma;

 • zavedeme pravidlo výrobce – jeden obchodník – spotřebitel;

 • zavedeme pracovní knížky;

 • zprostředkovatelství a lobbing budou prohlášeny za trestný čin;

 • snížíme DPH u zemědělských produktů, základních potravin, energie, paliv, vody, léků a zdravotních a vzdělávacích pomůcek na 5%, u ostatního zboží na 20% a zjednodušíme celou daňovou soustavu;

 • zavedeme majetková přiznání u majetků nad 10 mil. Kč

 • zavedeme státní regulaci cen energií, paliv, vody, tepla a nájemného;

 • u velkých firem zavedeme daň z obratu;

 • zvýšíme daň ze zisku u firem s obratem nad 100 mil. Kč

 • zjednodušíme účetnictví a mzdové účetnictví;

 • zavedeme tvrdé sankce za neplacení faktur;

 • zvýšíme minimální mzdu na 50% průměrné hrubé mzdy a zavedeme platové stropy v celé ekonomice;

 • snížíme nezaměstnanost pod 3% zestátněním významných výrobních firem, jejich rozšířením a rozšířením zemědělské výroby;

 • omezíme vývoz zemědělských produktů, potravin a vybraného zboží na přebytky;

 • stanovíme maximální úrokovou míru u všech druhů půjček, úvěrů a hypoték na 5% a nově definujeme trestný čin lichvy a trest za jeho spáchání;
V oblasti justice:


 • vypracujeme nový zákon o soudech a soudcích;

 • zjednodušíme a zrychlíme soudní procesy;

 • posílíme pravomoci státního zastupitelství;

 • zavedeme pracovní povinnost odsouzených;

 • zpřísníme podmínky propuštění z vazby;

 • budeme více pomáhat a chránit oběti trestných činů

 • nově definujeme pojem lichvy a dalších hospodářských trestných činů a zavedeme trestní odpovědnost firem a jejich majitelů, jednatelů a zaměstnanců za spáchání těchto trestných činů;

 • vypracujeme nový exekuční řád, zrušíme soukromé exekutory a celou problematiku exekucí zjednodušíme;
V oblasti bezpečnosti:


- vyhlásíme neutralitu České republiky;


- důsledně odpolitizujeme všechny bezpečnostní složky;


- zavedeme povinnou vojenskou základní službu v délce 12 měsíců,


- reorganizujeme armádu a zvýšíme početní stavy bojových jednotek,


- armáda bude výlučně chránit hranice a bezpečnost státu


- na zahraniční mise budou vysílány pouze speciální chemické a zdravotnické


jednotky a jen se souhlasem parlamentu,


- reorganizujeme policii tak, aby v prvé řadě sloužila občanům,


- podpoříme vznik národní domobrany a aktivních záloh v počtech potřebných pro


obranu státu a ochranu státních hranic v případě potřeby;
V oblasti zdravotnictví:


 • snížíme počet zdravotních pojišťoven na 2-3;

 • zrušíme zdravotnické poplatky s výjimkou plateb za stravu při pobytu ve zdravotnických zařízeních;

 • zrušíme doplatky za léky;

 • zavedeme nemocniční pokladny, přes které zdravotní pojišťovny proplatí zdravotnickému zařízení pouze ty úkony, které občan odsouhlasí;

 • zřídíme samostatný účet zdravotního pojištění u ČNB, ze kterého nebude možno čerpat finanční prostředky na jiný účel;

 • zavedeme individuální účty občanů, na které si budou moci posílat část plateb zdravotního pojištění na úhradu úkonů, které zdravotní pojišťovny nehradí nebo hradí jen částečně;

 • zrušíme akciové společnosti a holdingy ve zdravotnictví a všechny nemocnice a podobná zařízení převedeme jako příspěvkové organizace do přímé podřízenosti a správy měst, krajů a ministerstva;
V oblasti sociální péče:


 • v oblasti státní podpory vrátíme na první místo klasický model rodiny;

 • zlepšíme podporu osamělých rodičů samoživitelů

 • zavedeme samostatný penzijní účet u ČNB, nezávislý na státním rozpočtu, ze kterého nebude možno čerpat finanční prostředky na jiný účel;

 • stanovíme hranici odchodu do starobního důchodu na 63 let, ženám se sníží podle počtu dětí;

 • stanovíme minimální starobní důchod na 1/3 průměrné hrubé mzdy;

 • zavedeme každoroční pravidelnou valorizaci starobních a invalidních důchodů;

 • zavedeme novomanželské půjčky;

 • zavedeme povinnost zaměstnavatelů zaměstnávat absolventy škol a občany starší 50 let;


V oblasti školství a vzdělávání:


 • zavedeme bezplatnou předškolní péči (jesle a mateřské školy) pro všechny děti;

 • zavedeme novou síť učňovského školství s povinným přispíváním soukromých firem;

 • vysoké školy budou financovány podle kvality a uplatnění absolventů, nikoliv podle počtu studentů;
V oblasti životního prostředí:


 • zahájíme zalesňování ladem ležící půdy;

 • zastavíme úbytek zemědělské půdy;

 • vypracujeme plán na výstavbu další jaderné elektrárny a zrušení starých tepelných elektráren v nejzatíženějších oblastech;

Která politická strana či hnutí si troufne toto uskutečnit


pro občany České republiky?

_____________________________


Pozn. ANS: článek je určen k diskusi.


Hlavní články
Nejnovější články
Achiv
Vyhledat podle témat
Zatím žádné štítky
Sledujte nás
 • Facebook Basic Square
 • Twitter Basic Square
 • Google+ Basic Square
bottom of page