Občanský manifest ANS

February 23, 2017

 

My, občané České republiky,

 

kteří odmítáme bezbřehý neoliberalismus, multikulturalismus, europeismus a další -ismy všeho druhu,

kteří odmítáme politickou pseudokorektnost, pozitivní diskriminaci, nepřirozené svazky, inkluzi a další direktivy a výmysly nevolených nadnárodních a nadstátních struktur a jejich domácích pomahačů,

kteří jsme proto z jejich strany pohrdáni a nazýváni rasisty, extremisty, xenofoby, nacionalisty, populisty, povaleči, plebsem a lůzou,

my všichni, kteří odmítáme povyšovat se nad jiné lidi z důvodu pohlaví, rasy, barvy pleti, jazyka, víry a náboženství, politického či jiného smýšlení, národního nebo sociálního původu, příslušnosti k národnostní nebo etnické menšině, majetku, rodu, společenského nebo jiného postavení,

 

vydáváme toto provolání:  

 

1) Jsme lidé, kteří ctí přirozené svobody a práva jiných lidí a dodržují své přirozené povinnosti, morálku a tradice, převzaté od svých předků. Totéž vyžadujeme od ostatních lidí.

 

2) Jsme lidé, kteří ctí svobodu myšlení, vyznání, víru a názory ostatních lidí. Ale nedáme si cizí víru  a cizí názory vnutit.

 

3) Jsme lidé, kteří se řídí právem, dodržují zákony a ctí a vyžadují spravedlnost. Totéž vyžadujeme od ostatních lidí.

 

4) Jsme lidé, kteří žijí v míru, přátelství a dobrém sousedství se ostatními lidmi. Totéž vyžadujeme od ostatních lidí.

 

5) Jsme lidé, kteří pomáhají jiným lidem v nouzi.  Ale nepřipustíme zneužití pomoci.

 

6) Jsme lidé, kteří  jsou hrdí na svůj původ a  historii a jsou odhodláni bránit svou vlast a svou rodinu před nebezpečím.  Nikdy se jich nevzdáme  a nikdy se nikomu nepoddáme.

 

7) Jsme lidé, kteří odmítají lež, podvod, násilí a další nelidské metody a způsoby k dosažení svých zájmů a potřeb.  Použití takových metod je trestný čin.

 

8) Jsme lidé, kteří rozvíjejí své znalosti, schopnosti a své vzdělání a zvyšují tak duchovní a kulturní úroveň celé společnosti.

 

9) Jsme lidé, kteří vůči ostatním lidem projevují slušnost, čestnost, spravedlnost a úctu a váží si jejich vědění, schopností a zkušeností.  Totéž požadujeme vůči sobě od jiných lidí.

 

10) Jsme lidé, kteří svou prací tvoří duchovní a hmotné hodnoty a zajišťují tak rozvoj své rodiny a celé společnosti.

 

11) Jsme lidé, kteří chrání své hmotné a duchovní, přírodní a a kulturní bohatství a předávají je dalším generacím.

 

12) Jsme lidé, kteří vyznávají a ctí zásadu, že rodina, kterou tvoří  muž, žena a děti v jejich společné péči, je základ státu.

 

13) Jsme lidé, kteří poskytují ochranu  a pomoc všem, kdo ji potřebují a nemohou nebo nedokážou se postarat o sebe nebo svou rodinu. Ale nedovolíme pomoc zneužívat.

 

14) Jsme lidé, kteří si nenechají diktovat cizí vůli a společně s ostatními lidmi stejného nebo podobného smýšlení jsou odhodláni bojovat proti silám zla.  Ale nenecháme se zradit.

 

15) Jsme lidé, kteří vědí, že svoboda, morálka, lidská práva,  lidské povinnosti  a lidská sounáležitost, stejně jako čestnost, spravedlnost a vlastenectví jsou nedílnými součástmi a jejich naplnění nejdůležitějšími podmínkami našeho skutečného lidství.

 

Please reload

Hlavní články

Stanovisko ANS k prohlášení A. Merkelové o tom, že pro vyhnání Němců po válce neexistovalo morální ospravedlnění.

June 21, 2018

1/5
Please reload

Nejnovější články
Please reload

Achiv
Please reload

Vyhledat podle témat
Please reload

Sledujte nás
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square

© 2018 ALIANCE národních sil

  • ANS YouTube
  • ANS Facebook