top of page

Občanský manifest ANS


My, občané České republiky,


kteří odmítáme bezbřehý neoliberalismus, multikulturalismus, europeismus a další -ismy všeho druhu,

kteří odmítáme politickou pseudokorektnost, pozitivní diskriminaci, nepřirozené svazky, inkluzi a další direktivy a výmysly nevolených nadnárodních a nadstátních struktur a jejich domácích pomahačů,

kteří jsme proto z jejich strany pohrdáni a nazýváni rasisty, extremisty, xenofoby, nacionalisty, populisty, povaleči, plebsem a lůzou,

my všichni, kteří odmítáme povyšovat se nad jiné lidi z důvodu pohlaví, rasy, barvy pleti, jazyka, víry a náboženství, politického či jiného smýšlení, národního nebo sociálního původu, příslušnosti k národnostní nebo etnické menšině, majetku, rodu, společenského nebo jiného postavení,


vydáváme toto provolání:


1) Jsme lidé, kteří ctí přirozené svobody a práva jiných lidí a dodržují své přirozené povinnosti, morálku a tradice, převzaté od svých předků. Totéž vyžadujeme od ostatních lidí.


2) Jsme lidé, kteří ctí svobodu myšlení, vyznání, víru a názory ostatních lidí. Ale nedáme si cizí víru a cizí názory vnutit.


3) Jsme lidé, kteří se řídí právem, dodržují zákony a ctí a vyžadují spravedlnost. Totéž vyžadujeme od ostatních lidí.


4) Jsme lidé, kteří žijí v míru, přátelství a dobrém sousedství se ostatními lidmi. Totéž vyžadujeme od ostatních lidí.


5) Jsme lidé, kteří pomáhají jiným lidem v nouzi. Ale nepřipustíme zneužití pomoci.


6) Jsme lidé, kteří jsou hrdí na svůj původ a historii a jsou odhodláni bránit svou vlast a svou rodinu před nebezpečím. Nikdy se jich nevzdáme a nikdy se nikomu nepoddáme.


7) Jsme lidé, kteří odmítají lež, podvod, násilí a další nelidské metody a způsoby k dosažení svých zájmů a potřeb. Použití takových metod je trestný čin.


8) Jsme lidé, kteří rozvíjejí své znalosti, schopnosti a své vzdělání a zvyšují tak duchovní a kulturní úroveň celé společnosti.


9) Jsme lidé, kteří vůči ostatním lidem projevují slušnost, čestnost, spravedlnost a úctu a váží si jejich vědění, schopností a zkušeností. Totéž požadujeme vůči sobě od jiných lidí.


10) Jsme lidé, kteří svou prací tvoří duchovní a hmotné hodnoty a zajišťují tak rozvoj své rodiny a celé společnosti.


11) Jsme lidé, kteří chrání své hmotné a duchovní, přírodní a a kulturní bohatství a předávají je dalším generacím.


12) Jsme lidé, kteří vyznávají a ctí zásadu, že rodina, kterou tvoří muž, žena a děti v jejich společné péči, je základ státu.


13) Jsme lidé, kteří poskytují ochranu a pomoc všem, kdo ji potřebují a nemohou nebo nedokážou se postarat o sebe nebo svou rodinu. Ale nedovolíme pomoc zneužívat.


14) Jsme lidé, kteří si nenechají diktovat cizí vůli a společně s ostatními lidmi stejného nebo podobného smýšlení jsou odhodláni bojovat proti silám zla. Ale nenecháme se zradit.


15) Jsme lidé, kteří vědí, že svoboda, morálka, lidská práva, lidské povinnosti a lidská sounáležitost, stejně jako čestnost, spravedlnost a vlastenectví jsou nedílnými součástmi a jejich naplnění nejdůležitějšími podmínkami našeho skutečného lidství.Hlavní články
Nejnovější články
Achiv
Vyhledat podle témat
Zatím žádné štítky
Sledujte nás
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page