top of page

Vy třiďte odpad, my zatím zničíme planetu.


ANS jednoznačně podporuje obnovu sběr druhotných surovin formou sítě Sběrných surovin - státního podniku, který před rokem 1989 jednoduše neměl chybu a celý systém sběru, výkupu a zpracování lze pokládat za jeden z nejlepších projektů lidstva. Byl výchovný, ekonomický i ekologický současně a díky zmíněné husté síti výkupen skýtal netušené možnosti i do budoucna. Nyní si ovšem zahulákáme na náměstí, zazvoníme klíči, čímž nám končí výlet do minulosti a mění se i budoucnost. A jaká je současnost? Někdo by namítnul, že lepší. Dnes máme síť tzv. Sběrných dvorů, barevné třídící kontejnery nám zkrášlují ulice v každé obci a dokonce každá firma, hrající si na modlu ISO 14001, má odpadkové koše na všechna možná i nemožná třídění. Ano, tohle vše máme. ...a pokročili jsme tedy v ochraně přírody dál? Zkusíme to zjistit a vezmeme to popořadě. Nejdříve porovnejme současnou síť Sběrných dvorů a zrušenou síť Sběrných surovin. 1. Síť výkupen Sběrných surovin byla nesrovnatelně hustší, než síť sběrných dvorů. 2. Sběrné suroviny vykupovaly i to, co dnes spadá do kategorie směsného odpadu. 3. Za materiál odevzdaný v tzv. Sběrných dvorech dnes nedostanete ani korunu a ještě máte při odevzdávání pocit, jakou vám zřízenec nedělá milost Rozdílů je asi více, ale tyto tři se nabídly nejrychleji. A navíc - třetí z nich obsahuje hlubokou myšlenku, kterou nám za 26 let dokázali ukrýt do zapomnění: Všimli jste si, kdy a jakým kouzlem se druhotné suroviny přeměnily v odpad? Kdy vlastně nastala ta změna, že to, co kdysi bylo hodnotnou surovinou, je dnes bezcenným odpadem, se kterým je třeba bojovat? Odpadem, který je zdrojem velkých problémů a jeho likvidaci si musíme platit nebo v tom nejlepším případě ho máme bezúplatně odevzdat?


Další podrobnosti jsou zde:

http://www.czechfreepress.cz/blogy/vy-tridte-my-zatim-znicime-planetu.html


Hlavní články
Nejnovější články
Achiv
Vyhledat podle témat
Zatím žádné štítky
Sledujte nás
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page