top of page

ZASTAVME KOLAPS OBČANSTVÍ!

Některé politické strany a hnutí začínají předkládat voličům k posouzení svoje vize dalšího směřování společnosti, tedy programy. Apelujeme na všechny voliče, aby přišli k volbám, a aby byl zastaven tzv. „kolaps občanství“. Občané – voliči se totiž vzdávají svého důležitého závazku a povinnosti udržovat si skutečnou (ne toliko mainstreamovou) informovanost a politickou gramotnost. A pak nemají možnost volit takové představitele, kteří budou zastávat jejich skutečné a zároveň celospolečenské zájmy. Demokracie má za úkol chránit národy před sebezničením, ale počítá s angažovaností a informovaností VŠECH zúčastněných, k čemuž ale v současnosti – díky pasivitě voličů a díky manipulaci mainstreamem – prostě nedochází.


V této souvislosti předkládáme občanům k posouzení návrh programu Aliance národních sil na systémovou změnu společnosti a dosavadního ekonomického modelu.


Jaké kroky je nezbytné podniknout:


a/ především zjednat nápravu v ČNB a zamezit dalšímu žonglování s českou korunou, jež vcelku přineslo pouze enormní ztrátu českým občanům, kteří ji budou muset nakonec zaplatit, ač nastala fakticky bez jejich vědomí a souhlasu;


b/ omezit repatriaci zisku z práce našich občanů zahraničními investory, neboť v současnosti je takto ročně vyvážena již 1/3 hodnoty ročního státního rozpočtu a tato hodnota každoročně dále vzrůstá;


c/ opustit naši orientaci na zahraniční montovny u nás a soustředit se na zvýšení přidané hodnoty našich výrobků, jejich finalizaci a prodej v maximálně možném rozsahu českými výrobci. Tedy na zvýšení příjmů pro tento stát a pro české firmy;


d/ vytvořit pro vše výše uvedené potřebné podmínky, kterých je však možné dosáhnout pouze vystoupením z EU a z NATO, aby politici, kteří nejednají v zájmu národa, ale nadnárodních celků a zahraničních korporací, ztratili přímou podporu a krytí (jak finanční, tak i mediální) zvenčí. Jinak se NIC nezmění!


Detaily svého programu bude ANS postupně zveřejňovat s tím, že jí nevadí přejímání části jejího volebního programu některými jinými alternativními stranami již před volbami (což se už zčásti začalo dít). Tím větší průnik programů alternativních stran tak může nastat po volbách. To platí ale za předpokladu, že jiné alternativní strany nezačnou převzatý program od ANS vydávat za svůj vlastní, aniž by byly přitom schopné řádně ho vysvětlit a vyargumentovat. V důsledku toho pak dochází spíše k diskreditaci takového programu a k matení voličů namísto jejich informování a osvěty. Vše samozřejmě ke škodě alternativy i samotného programu.


Co je a co není cílem ANS


Nejprve je třeba vymezit se proti stávající záměrně matoucí mainstreamové praxi.


Cílem ANS v tomto směru není argumentace pomocí roční výše HDP, z jehož růstu občané ČR nic nemají, neboť je prakticky celý vyvážen a zlepšuje tak úroveň obyvatel v Německu, příp. do EU pozvaných migrantů ze „třetích“ zemí. Stalo se tak realitou, že naši občané pracují na zvýšení životní úrovně občanů jiných zemí, zejména pak Německa. Proto se v těchto souvislostech hovoří o ČR jako o kolonii, proto byla s ohledem na propady příjmů většiny svých občanů přeřazena americkou bankou J.P. Morgan mezi rozvojové země.

Cílem ANS naopak jsou systémové změny nutné k vytvoření podmínek pro zvýšení životní úrovně našich obyvatel a pro zvýšení sociální solidarity u nás. A předložení potřebného objasnění situace a zdůvodnění voličům.


Není již času nazbyt a někdo musí říci voličům, že náš stát (a naši občané s ním) stojí nyní na křižovatce, z níž vedou dvě cesty:


- jedna, která znamená pokračovat v dosud nastoupené cestě „levné práce“ po r. 1990 (tedy v „závodě ke dnu“) a která vede k úpadku do chudoby a k likvidaci zbytku sociálního státu u nás či


- druhá, vyžadující změnu stávajícího ekonomického modelu, která spočívá v nahrazení „levné práce“, ve vyšší úrovni a kvalitě výrobků, v jejich vyšší přidané hodnotě a v jejich přímém prodeji. Tedy taková, která zajistí udržení a zlepšení sociálního státu a dohnání srovnatelných evropských zemí z hlediska životní úrovně. A současně taková, která vyžaduje systémovou změnu a k tomu i potřebné personální změny. Proto ve svých prohlášeních uvádíme, že „změna systému je nutná“.


Dlužno říci, že ani v této věci nemají některé alternativní strany jasno, o těch parlamentních ani nemluvě. Ty se soustřeďují vesměs na „hájení svých pozic“.


Podobná situace přitom existuje i v případě obrany našich hranic a země před invazí ilegálních migrantů se všemi důsledky z toho pramenícími.


Vše ale začíná od definování národního zájmu. A na to nemají mnohé politické strany vůbec odvahu.
Hlavní články
Nejnovější články
Achiv
Vyhledat podle témat
Zatím žádné štítky
Sledujte nás
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page