top of page

Dopis, adresovaný D. Trumpovi v souvislosti s bruselským summitem NATO


White House

1600 Pennsylvania Ave NW

Washington, D.C. 20500

United States of America

Prezident Spojených Států Amerických


Pan

Donald TRUMP


Vážený pane prezidente,


obracím se na Vás z pověření Republikové Rady Asociace Vojáci proti válce, jehož jsem předsedou a které sdružuje zainteresované generály a důstojníky Československé armády a České armády ve službě i mimo službu, usilující na základě svých životních zkušeností a praktických odborných znalostí o řešení mezinárodních sporů mírovou cestou, odvrácení válek a upevnění světového míru v souladu s Chartou OSN.


Obracím se na Vás v naléhavé záležitosti, tj. ohrožení světového míru, stupňování mezinárodního napětí, nedůvěry a obnovení studené války v daleko širších a nebezpečnějších rozměrech a reálného nebezpečí vzniku válečného konfliktu s nedozírnými následky. Musím bohužel konstatovat, že toto ohrožení je důsledkem neprozíravé politiky zejména minulé administrativy USA. Takto byla praktikovaná již v podstatě od rozpadu bipolárního uspořádání světa. Musím bohužel opět konstatovat, že v některých podstatných směrech přetrvává dosud, i navzdory Vašim pozitivním prohlášením v nedávné minulosti. V tomto směru jsem ochoten vést i diskusi. Kritika této politiky se ozývá i u realisticky, demokraticky a lidsky uvažující části občanů a politiků USA, mezi něž si dovoluji zařadit i Vás. Proto si dovoluji obrátit se na Vás s tímto problémem.


Plnění priorit, přijatých na Summitu NATO ve Varšavě 2016, prakticky znamená přípravu na válku se všemi důsledky. Celá východní, severní i jižní Evropa se stává jedním obrovským vojenským táborem s neustále se přemisťujícími vojenskými jednotkami. Zvýšila se přítomnost vašich vojsk na evropském kontinentě. K hranicím Ruské federace jsou přisunovány mnohonárodní ozbrojené síly NATO, včetně těžké bojové techniky a raketových systémů. Obyvatelstvo je systematicky připravováno na válku. Jako hlavní nepřítel je označováno Rusko – váš hlavní spojenec v boji proti fašismu ve 2. světové vílce. To vše vzbuzuje obavy u vedení Ruské federace, eskaluje napětí a zvyšuje hrozbu vzniku konfliktu. Vzrůstají obavy z výsledků summitu NATO v Bruselu.


Dovoluji si Vaši pozornost obrátit k některým faktům:


- z celkového počtu cca 60 000 000 obětí za 2. světové války bylo 43 440 600 Evropanů a 418 000 občanů USA. Z evropských obětí bylo 23 200 000 z bývalého SSSR. (Chtějí snad jejich potomci rozpoutat zničující válku?);


- téměř 80% infrastruktury včetně kulturních a historických památek na území Ruska (ale i Německa) bylo zcela zničeno a země vrženy zpět do doby kamenné. (Chtějí snad tyto země opakovat historii v daleko vice zničující podobě?);


- je obcházena a hrubým způsobem porušována Charta OSN, Závěrečný akt Helsinské konference a také Zakládací smlouva NATO - “řešení mezinárodních sporů mírovými prostředky”, “zdržení se použití síly, nebo hrozby silou”, “nezasahování do vnitřních záležitostí jiných států”;


- občané přestávají mít důvěru k sílící protiruské propagandě a to i na základě zkušeností z falešných, nepravdivých informací o příčinách vzniku a průběhu vašich válek v Jugoslávii, Afghanistanu, Iráku, Libyi, Sýrii a podílem na destabilizaci režimů jiných států - naposledy Ukrajiny;


- jakékoliv rozmístění cizích, včetně vašich vojenských jednotek, nebo vojenských základen ve Východní Evropě bude občany považováno za akt provokace a na území ČR za akt okupace (i když formálně posvěcený souhlasem stávající vlády ) a to i na základě historických zkušeností.


Připomínáme, že jakýkoliv “preventivní”úder, by vyvolal okamžitou silnou automaticky iniciovanou jadernou odvetu. Ukončení případné nové války, která je evropským státům stále silněji vnucována administrativou Spojených států, bude mít zcela odlišné parametry v počtu obětí i materiálních škodách. Výrazně bude zvýšen jejich objem a citelně se dotkne mimo Evropy také území a občanů Spojených států – pokud ovšem zůstane někdo, kdo bude moci tyto oběti a škody spočítat.


Vážený pane prezidente,


na základě Vašich nedávných prohlášení apeluji na Vás nejen jako na představitele světové velmoci, ale i jako reálně uvažujícího politika, který může vzhledem ke svému postavení a důvěře občanů své země, posunout myšlení rozhodujících sil směrem k nastolení důvěry mezi státy a zastavení realizace všech akcí, které vyvolávají nebezpečí vniku ozbrojeného konfliktu. Spojené státy by v mysli občanů měly zůstat osvoboditeli od fašizmu v roce 1945 a ne okupanty.


Praha 22. května 2017


Z pověření Republikové Rady AsociaceVojáci proti válce, vojaci.protivalce@email.cz

Plukovník v.v. Jiří Bureš - předseda VPV

Potvrzují členové Republikové Rady Vojáci proti válce:

Generál-poručík v.v., PhDr. Oskar Marek

Generál-major v.v., Ing. Michal Gondek

Plukovník v.v., Prof. Ing. Bohumil Svoboda, Dr.Sc.

K dopisu se dále připojují:

PhDr. Vladimíra Vítová, Ph.D., České mírové fórum, e-mail: cmf@centrum.cz

Ing, Jaroslav Tichý, Aliance národních sil, e-mail: aliancens@centrum.cz


_____________________________________________________________________


http://www.novarepublika.cz/2017/05/dopis-adresovany-donaldu-trumpovi-na.html#comment-form


http://www.czechfreepress.cz/vase-free-zona/dopis-adresovany-donaldu-trumpovi-na-bruselsky-summit-nato.html?hitcount=0


Na PL ZDE: http://www.parlamentnilisty.cz/arena/nazory-a-petice/Asociace-Vojaci-proti-valce-Dopis-adresovany-Donaldu-Trumpovi-na-bruselsky-summit-NATO-489054?nocache=1


Hlavní články
Nejnovější články
Achiv
Vyhledat podle témat
Zatím žádné štítky
Sledujte nás
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page