top of page

ČR musí po Německu požadovat válečné reparace. Jsou nepromlčitelné.


Z událostí posledních dnů je zřejmé, že se my všichni, kterým je život v míru cennější, než zisky vojenskoprůmyslového komplexu, musíme všemi dostupnými prostředky zasadit a přičinit o ochranu a upevnění MÍRU.


Základním předpokladem úspěšné obrany MÍRU je náhrada škod z válek minulých plným jejich nahrazením a zaplacením tak, aby současné válečné plánovače odradily od rozpoutávání dalšího válečného dobrodružství. pokud bude skutečný agresor odhalen a k zaplacení přinucen, jak se také stalo po II.WW a Pařížskou smlouvou ze dne 21.12.1945. Povinnému Německu bylo přikázáno vítěznými mocnostmi SSSR, VB, USA a Francií zaplatit škody oprávněnému ČSR (dnes ČR) ve výši 427,9 mld. Kčs v úrovni měny k r. 1938. Avšak ČSFR byl zaplacen pouze zlomek do 2%, tedy lze konstatovat, že SRN dodnes dluží České republice okolo 8 000 mld. Kč v úrovni měny r. 2017.


Je nutné vytvořit informační pole a veřejnost upozornit na protinárodní postoj mnohých vlád ČR, které po dlouhou dobu reparační nároky ČR na SRN neuplatňovaly. Naopak servilní diplomacií nyní povinnost zaplatit nám Německem reparace zpochybňují s tím, že se nebudeme ohlížet na minulost. Lze tedy konstatovat, že česká vláda nejenomže nevymáhá reparace, ale dokonce naši českou armádu podřizuje velení Wehrmachtu. Může se dokonce stát, že pro rozpoutání válečného konfliktu bude zneužita česká divize dislokována v Pobaltí a pod "False Flag" zahájí vysněný boj Slovanů proti Slovanům.


Proto mám za to, že nejlepší obranou MÍRU je zaplacení všech škod II. Světové války, odradit státy a národy i jejich politiky od takového jednání, které by vyvolalo nezvladatelné napětí, které vyústí k zahájení otevřeného válečného konfliktu. Škody a počet obětí případné světové války 21. století jsou velmi střízlivě odhadovány na 800 miliónů obětí a jsou odhadovány též nedozírné materiálové škody, (cca 15 x větší než II.WW).


Po dohodě všech mírumilovných sil ČR je nutné zvolit takový účinný postup, který zajistí reparační splátky a vysvětlí důvody a zejména vytvoří takové informační pole, které zformuje názory veřejnosti a odradí tak lstivé a skryté jednání vrcholných politiků EU i SRN a NATO k předsunutí vojsk do Pobaltí (několika desítek (set?) tanků Leopard 2 do vzdálenosti pouze 750 km od Moskvy), zabrání budování odpalovacích ploch a další infrastruktury tak, aby se RF nezmohla na účinnou obrany a protiútok.


Má-li dokonce být užito několika set tisíc migrantů na vytvoření armády EU = „válečných muslimských legií“ k předpokládané východní bojové linii Ukrajina proti RF, je nejvyšší čas oslovit dopisem s výzvou všechny poslance PSP ČR a senátory i další vrcholné politiky ČR a činitele vlády k jednání s cílem zaplacení reparací od SRN. Zároveň by bylo vhodné zveřejnit, kolik SRN celkem zaplatila za II.WW a zahájit diskuzi o tom, kdo zaplatí případné škody z vyprovokovávané války na území Evropy. Národům EVROPY se musí trvale připomínat dopady válek minulých a obraně míru trvale věnovat maximální podporu. Organizuje-li vedení SRN migraci a příchod statisíců mužů vojenského věku do EU, je zřejmé, že jsou sledovány a plněny zatím tajné cíle, které mohou MÍR snadno ohrozit a budou pro Evropany velmi nebezpečné.Pozn. Prof. JUDr. V. Pavlíček, DrSc., důkladnou analýzou všech souvisejících smluv potvrdil v r. 2004, že nároky na reparace jsou trvalé (příkazní smlouva povinného Německa (dnes SRN) vůči ČR, který je do plného vypořádání oprávněný) a mohou být vypořádány různými způsoby, např. zestátněním majetku německých subjektů na území ČR (Kauflandy či jiné aktiva lze převést do vytvořeného SPF, tedy Státního Penzijního Fondu, a vláda SRN se vypořádá majetkově s vlastníkem)


Nyní v SRN zabavují volné byty pro migranty...!!! SRN vynaloží cca 40 mld. Euro /ročně na podporu migrantů, takže musí též České republice zaplatit všechny dlužné reparace.


Hlavní články
Nejnovější články
Achiv
Vyhledat podle témat
Zatím žádné štítky
Sledujte nás
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page