top of page

KOHO VOLIT? DISKUSE.

Video Lupo Anetty je ZDE:

https://www.facebook.com/lupo.anetta/videos/1567023169996803/Reakce Jaroslava Tichého:


Pane Anetto, máte některé pěk

né články, odvoláváte se v nich na selský rozum a máte vesměs pravdu. Několikrát jsem si Vaše příspěvky pochvaloval. V tomto případě ale musím učinit výjimku, Je to na článek, pokusím se ale být maximálně stručným:

1/ víte, kolik členů mají ty velké strany? Vesměs něco přes 20 tis. lidí. To, že dostanou ve volbách více hlasů je problémem voličů, kteří často jejich programy ani nečtou, kteří na ně po volbách nadávají, aby jim v dalších volbách opět dali hlas.

2/ zkuste to s těmi sklenicemi znovu. Do jedné dejte pár kuliček - to je ANS a po přečtení jejich programu a vyhodnocením dalšími lidmi u nás tam začněte přisypávat z té druhé, plnější sklenice. Buď jsou totiž lidé spokojeni s tím, co se děje, pak je takový krok zbytečný. Nebo nejsou, pak ale musí volit jinak než dosud. A to podle programu, který jim bude vyhovovat. A ten ať si osvojí a ve volbách podporují! Nechť se s programy jednotlivých alternativních stran ale nejprve seznámí. A pak bude na místě, když tam přesypete tu druhou plnější sklenici téměř celou.

3/Rozhodně ale chci varovat před postupem typu "volby menšího zla", tedy KSČM. Za situace, kdy z těch mainstreamových stran jsou spolupachately všechny strany (některá více, jiná méně) a kdy jsou dnes všechny propojeny na EU, která je ovládána (a my s ní) ze zákulisí nikým nevolenými (a nám všem dokonce neznámými) lidmi, je úplně jedno, kterou z těch stran "nejmenšího zla" si vyberete. Ta na sebe pouze přebere úlohu těch dalších a bude nositelem toho zla dále.


4/ Nechť se občané seznámí s programy alternativních stran a uvědomí si, že ty strany, které chtějí setrvat v organizacích jako je EU a NATO, se snaží o jediné:


nahradit svými představiteli současné lakýrníky v čele našeho státu a místo nich natírat novou barvou staré potěmkinovské kulisy. Víc nám toho totiž už z našeho státu nezbylo.

Není pravdou, že naše vystoupení nemá alternativu, cíleným odváděním pozornosti od problému je např. vyhlašování referenda o vystoupení z NATO, kdy jsme do této organizace vstupovali rovněž bez referenda a kdy k vystoupení podle zakládací smlouvy stačí jen oznamovací dopis vlády.


Snažme se ale naopak, abychom v té vládě měli lidi, kteří budou prosazovat naše zájmy. Ne své osobní. A kteří takový dopis sami pošlou. Dokud tam ponecháme stávající parlamentní představitele (tedy i KSČM), nic se nezmění a ani nemůže.


A oni budou z těchto organizací (EU a NATO) kryti, zatímco lidé, kteří jim to u nás svojí opět chybnou volbou umožní, je budou nadále označovat za šmejdy.

5/ Před naším státem a jeho občany stojí více hrozeb, než je pouze zavezení naší země migranty vč. teroristů. Je to též celková islamizace Evropy se všemi z toho pramenícími důsledky, je to hrozba našeho zatažení do války s Ruskem, které v dnešních podmínkách nepřežijeme, ať budeme na kterékoliv ze stran konfliktu.


Je to též neutěšená ekonomická situace, kdy ekonomický model podle washingtonského konsensu, na který jsme přešli počátkem 90. let (laciná práce, podtržená koruna) + rozkradení našeho státu se dostal do stádia další nezadržitelnosti a bortí se. Proto máme výrazně nižší mzdy a důchody. K tomu ještě snaha o zavedení EURa, kterým většinu lidí u nás zbídačíme, a některé další.


ANS se nezabývá pouhou analýzou těchto problémů, nýbrž i návrhy na konkrétní řešení. Nejprve ale je třeba formulovat naše národní zájmy, jako to dělají některé další evropské země. A pak je začít zvolenými postupy prosazovat.


Opravdu si myslíte, že to lze dělat s představiteli některé z "velkých stran nejmenšího zla", jejichž hlavní kvalifikací je servilita namísto odbornosti? Pochopte, že pro ně je daleko snadnější poslouchat, vykonávat rozkazy a instrukce a ve všem se schovávat za nařízení EU. Od nich nic takového přece nelze čekat!


A je nejvyšší čas, aby toto vše si naši občané uvědomili a začali volit jinak než dosud. Je totiž na čase, aby si uvědomili, že oni jsou hlavními viníky tohoto stavu. Buď proto, že opakovaně volili chybně či proto, že k volbám nechodili. A výsledek? Do pekla nás vede několik desítek tisíc členů několika "velkých stran" plus mainstreamovými prostředky zmanipulovaní další voliči. K těmto velkým volbám chodí bohužel zhruba jen 60 % lidí. Nelze očekávat (ke škodě nás všech), že jich tentokrát přijde více než 65%. Je-li u nás tedy zhruba 8 mil. voličů, je to cca 5,2 mil. voličů. A těch zavázaných nějaké mainstreamové straně je celkem pouze několik desítek tisíc, u těch alternativních stran to bude ještě o řád méně. Vše mají tedy ve svých rukou voliči - nečlenové stran.


Jak oni se k tomu postaví?


Pokud stejně jako obvykle, ať pak neposílají své nářky a stížnosti. Jsou v situaci, kdy se nemají již na co vymlouvat. Řešení existují, byť nejsou jednoduchá. Seznámit se s programy a učinit rozhodnutí musí ale sami. A jedno doporučení na závěr:


ať to "tam nikomu neházejí", ale ať postupují tentokrát jinak! Ať se seznámí s programy a ten, který jim bude nejvíce vyhovovat vezmou za svůj. A za ten ať jdou hlasovat. Ať ty volební lístky tam tentokrát házejí pro sebe a pro své rodiny a jejich budoucnost! A pozor! voliči již nemusí dostat možnost opravy v dalších volbách!Reakce Vladimíry Vítové (výběr z diskuse):


Pokud NEVYSTOUPÍME Z EU A Z NATO, tak jsme ztraceni! A KSČM BOHUŽEL!!! CHCE SETRVAT V EU A CHCE VYSTOUPIT POUZE V VOJENSKÝCH STRUKTUR NATO, ALE V POLITICKÝCH STRUKTURÁCH NATO CHCE SETRVAT! A z tohoto úhlu pohledu je úplně jedno, jestli volíte KSČM, ČSSD, ODS, SPD, TOP 09, KDU, STAN, PIRÁTY, SVOBODNÉ (ti chtějí jen vystoupit z EU ale ne z NATO), REALISTY a další a další. To znamená, že volit KSČM neřeší absolutně nic, protože se v naší zemi ani NIC změnit nemůže. Setrváme-li v EU a v NATO, pak jsme ztraceni - a znovu opakuji KSČM bohužel ani jednu z organizací opustit nechce. Citace z programu KSČM: Plné zajištění rovnoprávného postavení členských zemí v politických institucích EU. Cílevědomě odmítat rozsáhlou byrokratizaci a přetrvávající deficit demokracie v politickém rozhodování EU a odstranit je. Požadavek na zrušení NATO jako dlouhodobý cíl a jako minimální cíl vystoupení ČR z jeho vojenských struktur. ZDROJ ZDE https://www.kscm.cz/.../Volebni_program_KSCM_pro_volby_do... Shrnuto tedy: V programu KSČM NENÍ ŘEČENO, že požadují vystoupení z EU – pouze ji chtějí reformovat! Jak to asi chtějí udělat?! V programu KSČM NENÍ ŘEČENO, že požadují vystoupení z NATO – pouze mají dlouhodobý cíl zrušení NATO. Jak to asi chtějí udělat?! Co se týče SPD – tak ta chce jen referendum o vystoupení z EU – jinak samotné vystoupení z EU explicité nedeklaruje. A co se týče NATO, pak požaduje pouze referendum, které by potvrdilo, zda lidé se setrváním v NATO souhlasí! SPD neříká, že chce vystoupit z NATO - viz program str. 4 zde: "Spolupráce s NATO tedy musí být přehodnocena a účast armády ČR na zahraničních operacích NATO mimo území členských států NATO striktně omezena pouze na mise s mandátem RB OSN. Když naše polistopadová vláda rozhodovala o vstupu ČR do NATO, rozhodla tak bez referenda. SPD je toho názoru, že tento deficit demokracie je nutné odstranit a občané mají nárok, se závazným referendem konečně vyjádřit, zda s členstvím v NATO souhlasí." http://spd.cz/.../2015/05/Zahrani%C4%8Dn%C3%AD-politika.pdf a také zde cituji program SPD - str. 17: Zásada č. 2 Primární z hlediska obranného plánování a plánování sil musí být pro nás vlastní obrana ve spolupráci se státy V4 , NATO a EU. V rámci NATO budeme plnit smluvní závazky v rámci Washingtonské smlouvy mimo účasti v zahraničních operacích, kterých se zúčastníme pouze v případě mandátu RB OSN. K tomu provedeme snížení osob vysílaných do mezinárodních štábů NATO a EU minimálně o 50 %. Do cílů v rámci evropské bezpečnostní a obranné politiky se budeme zapojovat pouze v případě, pokud se bude jednat o operace pod mandátem RB OSN. http://spd.cz/.../%C4%8Cesk%C3%A1-republika-%E2%80%93-n... T. Okamura na Svobodném rádiu - někdy v květnu t.r. řekl, že SPD NEPOŽADUJE vystoupení z NATO, protože není populistická! a dále sdělil, že žádná alternativa k NATO v této chvíli neexistuje. Ale to samozřejmě není pravda! Takže: vystoupení z EU a z NATO požadují POUZE tzv. „trpasličí strany“ – jinak NIKDO. A pokud nebudou tyto strany zvoleny, tak ČR NIKDY nevystoupí z EU ani z NATO a my všichni jsme v háji. Opravdu. A z tohoto úhlu pohledu je úplně jedno, jestli volíte KSČM, SPD, ČSSD, ODS, TOP 09, KDU, STAN, PIRÁTY, SVOBODNÉ (ti chtějí jen vystoupit z EU ale ne z NATO), REALISTY a další a další.


SPD nepožaduje vystoupení z NATO. A pokud nevystoupíme z EU a z NATO, tak se NIC nezmění. T. Okamura dokonce na Svobodném rádiu - někdy v květnu t.r. řekl, že SPD NEPOŽADUJE vystoupení z NATO, protože není populistická! a dále sdělil, že žádná alternativa k NATO v této chvíli neexistuje. Ale to samozřejmě není pravda!


Ve finále je úplně jedno, jestli se rozbijí hlasy v malých stranách anebo jestli zvolíte KSČM, protože KSČM nechce změnu systému - KSČM chce pouze kosmetické úpravy. Kdyby chtěla změnu systému, tak musí požadovat vystoupení z EU, ale ona chce v EU a v NATO setrvat a to znamená, že se neuděje NIC z jejího programu. Zhola NIC.


V těchto volbách nutné riskovat případné rozpliznutí volebních hlasů pro malé strany. Ale znovu opakuji - KSČM je de facto v jednom šiku s těmi ostatními, protože vystoupení z EU nepožaduje... a když nevystoupíme z EU, tak je úplně jedno jestli je ve vládě TOP, ODS , ČSSD nebo KSČM - protože všichni budou dělat STEJNÉ věci. Imperativ těchto voleb je VYMANIT SE Z EU a z NATO. Nic jiného totiž nemá cenu.


Nesrovnávám ODS, ČSSD a KSČM v programových otázkách - kromě EU a NATO. Ale bohužel v otázce setrvání EU jsou na tom všechny strany stejně a v otázce NATO velmi podobně. Takže rozdíl v tomto směru mezi nimi není žádný. Mně samotnou to mrzí.


Jestli bude zvolena ČSSD nebo KSČM je v principu úplně jedno - budou totiž nuceni dělat v rámci EU a NATO stejné kroky. A protože chtějí v EU setrvat, tak jim to evidentně vyhovuje! Proto je nezbytné volit strany, které z EU a z NATO chtějí vystoupit - těm to totiž nevyhovuje. Jiná alternativa není.... jestli neuspěje KSČM je z tohoto úhlu pohledu opravdu irelevantní...


Při sjednocování ANS nebyl problém s tím, že by chtěl stranu každý vést, ale s tím, že mnohé malé strany nesouhlasily s programem. Většinou nechtěly vystoupit z NATO, Národní demokracii a DSZ se nelíbilo, že ANS nechce rušení dekretů prezidenta Beneše, republikánům, že podle nich máme blízko ke komunistům atd. Vždy byl problém program! Takže tyto strany šly k Rozumných, kteří ale ve svém programu nemají ani vystoupení z EU ani z NATO ani Benešovy dekrety.... Vyjmenuji Vám malé strany, které chtějí vystoupení z EU a z NATO a které požadují zachování Benešových dekretů a kde nejsou antikomunisté: JSOU TO POUZE DVĚ STRANY: DSSS a ANS. Jinak NIKDO! ANI KSČM NE - TA CHCE V EU SETRVAT!....tolik na vysvětlenou...


Hlavní články
Nejnovější články
Achiv
Vyhledat podle témat
Zatím žádné štítky
Sledujte nás
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page