top of page

Natírání Potěmkinovy vesnicePředevším je nutné dívat se na programy, které mnohdy nastavují zrcadlo stranám, které se jako alternativní pouze tváři. Je třeba podívat se konečně pravdě do očí a říci si, jak se věci mají:


1/ Pokud například některým údajně alternativním stranám leží na srdci další vývoj v tomto státě, nemohou chtít prosazovat změny se stávajícími parlamentními stranami, neboť je třeba změnit mnohé a tyto strany (resp. jejich představitelé) si očividně lebedí v tom, co je.


2/ Je legitimní položit si otázku, proč mají některé tak vyprázdněný program. No protože takto budou ideálním partnerem těch parlamentních stran, které o žádné větší změny neusilují. Nebude třeba dělat žádné velké programové ústupky. Nebude z čeho. Která z alternativních stran má ve svém programu například zachování míru a neúčast na neustálých provokacích vůči Rusku s cílem vyvolat válku? V podstatě jedině ANS. Má snad někdo v programu zachování dekretů prezidenta Beneše, které jsou fakticky základem poválečné existence našeho státu? Kromě ANS nikdo.


3/ Mnohé strany nedeklarují ani požadavek na vystoupení z EU. A obezlička s referendem není sama o sobě záměrem vystoupit. To se pak budeme dalších několik let dohadovat o podmínkách referenda, abychom poté došli k závěru, že podmínky referenda jsou neuskutečnitelné. A po tu dobu nelze začít s tolik nutnými základními změnami. Je to záměrné odvádění pozornosti jinam.


4/ Jen hrstka alternativních politických stran má v programu vystoupení z NATO, které je dnes smluvně provázané s EU, aby se o něj mohli opírat především viníci současného stavu u nás, bez jejichž výměny nebudou u nás změny možné! Maximálně se v programech objevuje zase obezlička o referendu. Otázka však je – proč? Když podle podmínek Washingtonské smlouvy stačí pouhý dopis adresovaný velení NATO, že vystupujeme. (nakonec do NATO jsme též nevstupovali na základě referenda.). A mediálně nejznámější „alternativní“ politik dokonce na Svobodném rádiu vyprávěl bajky o tom, že NATO prý nemá alternativu.


5/ Která ze stran má v programu zestátnění přírodních zdrojů naší země a podniků klíčového průmyslu? Žádná – kromě ANS! Teď je přitom velmi aktuální obrovský podvod s tzv. pronájmem ložisek lithia v severních Čechách, které budou rabovat za hubičku cizinci, ač by nám umožnilo zaplatit za viníky tohoto stavu celý státní dluh, jinak budeme muset platit ho sami.


Mohl bych takto psát ještě dlouho, nemá to ale smysl. Kdo má rozum a používá ho, pochopí. Dokonce se zdá, že teď jde mnohým jen o jednu věc. Získat co nejvíce hlasů na základě pokřiku o migrantech. Souhlasím s tím, že to je obrovský problém, avšak nelze ho řešit ruku v ruce s jeho viníky z EU!


Problém některých alternativních politických stran je, že se snaží prostřednictvím externích spolupracovníků a některých alternativních médií eliminovat předem logické koaliční partnery z alternativy. A prosím, chápejte nás správně. Neútočím na nikoho, nepoužívám k tomu žádný rozhlasový tlampač, který by se snažil průběžně dehonestovat alternativní politické strany, jak je to ale někdy naopak činěno Alianci národních sil. Bavíme se čistě o skutečných potřebách tohoto státu a o jejich řešení. Jestliže někdo ale odmítá vytvořit i pouhé základní předpoklady pro jejich řešení, je pak již druhotné, že ani ta skutečná řešení nemá. On totiž ví, že je potřebovat ani nebude.


Například léčit vše přímou demokracií je totéž jako léčit akutní zánět slepého střeva kafrovou mastí či vodičkou proti lupům. A představě, že si globalisté najmenují do funkcí tam či onde (a tedy i u nás) své lidi a pak jim je bude někdo odvolávat v rámci přímé demokracie, nemůže nikdo rozumný věřit. Nebo si již nepamatujeme, jak dopadlo nedávno Polsko při prezentaci svého nového zástupce místo Tuska v Bruselu? Bez oddělení se od vlivů EU a NATO nemohou věci začít fungovat, bez toho nelze nic měnit. Nelze aplikovat ani onu přímou demokracii, byť ta může být pouze prvkem doplňkovým k demokracii zastupitelské.


ANS se snaží nejen pojmenovat a navrhovat konkrétní řešení konkrétních problémů, ale také upozorňovat, že před zahájením léčby naší země je třeba nejprve si vytvořit podmínky. A jestliže dotyčné strany k tomu předpoklady vytvářet nechtějí, nechtějí tedy ani léčbu.


Pokud tedy politická strana nebo hnutí nepožadují vystoupení z EU a z NATO, pokud nepožadují zestátnění přírodního bohatství a další nezbytné kroky, jde pouze o záměr vyměnit jednoho z lakýrníků, kteří mají lakovat potěmkinovské kulisy novou svěží barvou – a to ve spolupráci s těmi dosavadními, tedy s viníky současného stavu, kteří jsou řízeni ze zákulisí. Dokud se od nich však neoddělíme, tak k žádné změně nemůže dojít. Brusel a země v EU dominantní to prostě nedovolí. ČR ji totiž vyhovuje v současném stavu. Tedy jako kolonie.


Text byl publikován též ZDE:

http://www.czechfreepress.cz/vase-free-zona/natirani-potemkinovy-vesnice.html


a ZDE:

http://www.novarepublika.cz/2017/06/natirani-potemkinovy-vesnice.html


Hlavní články
Nejnovější články
Achiv
Vyhledat podle témat
Zatím žádné štítky
Sledujte nás
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page