top of page

Dokončení totálního vykradení ČR. Komentář k vyjádření J. Rusnoka: Česko je připraveno na p


Možná, že je na přijetí EURa připraven p. Rusnok. A to jako fyzická osoba či guvernér z hlediska připravenosti EURa vydat. Ani tisknout je nemusí. ČNB si jich již předem nakoupila až až a nyní, neví co s nimi. Pokud totiž nyní ČNB přestala intervenovat proti koruně nákupem EURO za stále vyšší korunovou cenu, tak po skončení intervencí se kurs koruny bude postupně vracet tam, kam patří srovnáním parity kupní síly koruny při porovnání cen našich výrobků s dosažitelnými cenami srovnatelných konkurenčních výrobků v zahraničí. A v tu chvíli začnou narůstat ČNB ztráty z operace nákup/prodej EURO. ČNB totiž nakupovala EURa za uměle navyšovanou cenu v korunách, za kterou nyní již ta nakoupená EURa odprodávat nemůže. Nikdo by je za cenu, za kterou je nakupovala ČNB, zpětně neodkupoval.


Takže co s tím ČNB provede? Má v zásadě 2 možnosti, a to:


1/ odprodejem nadbytečných EUR tu ztrátu zrealizovat a pak zvýšit základní úrokovou sazbu, za kterou u ní nakupují peníze banky. Ty to samozřejmě promítnou do svých úrokových sazeb. A zaplatí to občané a firmy v úrocích z úvěrů, hypoték atd. nebo


2/ přejít u nás urychleně na EURo, kdy se skokově zvýší v ČR ceny všeho. (v západní Evropě se zavedením EURa zvýšily ceny o 40 %, v zemích bývalého východním bloku o 50 %. Takže chleba bude stát místo stávajících Kč 32,- Kč 48,-. atd.


Při této variantě řešení ale dojde k dalším problémům, neboť jednak nesplňujeme potřebná ekonomická kritéria pro tento krok, jednak budeme v tu chvíli nuceni zaplatit na stabilizaci tzv. eurovalu 380 mld. Kč a další na požádání. Takže spustíme dokončení totálního vykradení ČR.


*****************************************************************************************************


Obě uvedené možnosti jsou zdánlivě jedna za 18 a druhá za 20 bez 2. Ale jen zdánlivě, neboť přijetí EURa by mělo za následek další multiplikační poškození ČR v nebývalém rozsahu. Jisté je, že tyto eskapády ČNB, kterými vznikla ztráta dalších více než 2 bilionů Kč (k tomu stávajícímu státnímu zadlužení též v částce přes 2 biliony Kč) zaplatí naši občané. To každopádně. Jde ale o to volit alespoň řešení, které neumožní další navyšování těchto ztrát. Krom toho přechod na EURo v současné době je stejné jako vstupovat do KSČ v říjnu 1989.


A jde ještě o jednu věc zásadního významu. S cílem zamezit recidivě podobného kroku ČNB bude nezbytně nutné oprostit českou centrální banku od vlivu globalistických institucí (MMF, ECB, Brusel – tzv. Troika) a podrobit ji demokratické kontrole tak, aby svojí činností odpovídala opět názvu, který nosí. Tak, jak navrhuje ve svém programu Aliance národních sil. Ví totiž dobře, že dělat úspo-ry v miliardách a přitom přihlížet vytváření dalších ztrát v bilonech Kč žádným skutečným řešením není.


Článek byl publiková též ZDE:

http://www.czechfreepress.cz/ekonomika/prijeti-eura-je-dokoncenim-totalniho-vykradeni-cr.html?hitcount=0


a ZDE:

http://www.novarepublika.cz/2017/06/jaroslav-tichy-23.html#comment-formHlavní články
Nejnovější články
Achiv
Vyhledat podle témat
Zatím žádné štítky
Sledujte nás
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page