Poděkování a výzva.

Děkujeme tímto zájemcům o ANS, o její webové stránky a především o její Program. Současně prosíme ty zájemce, kteří mají zájem o bližší spolupráci s ANS, aby nás kontaktovali na e-mailové adrese: aliancens@centrum.cz za účelem obdržení bližších informací.


Hlavní články
Nejnovější články