top of page

"Zdůvodňování" prospěšnosti setrvání naší země v EU jsou lživá!


Ta neustálá nepravdivá zdůvodňování prospěšnosti naší účasti v EU jsou již únavná. Zničili jsme si průmysl a zemědělství, připravili naše občany o kvalifikovanou práci. Místo toho předstíráme nadšení ze zahraničních investic formou montoven a otrocké práce našich občanů za mizerných podmínek.


Předstíráme nadšení z každoročního úniku částky na úrovni cca 1/3 státního rozpočtu nevratně do zahraničí formou dividend, úroků apod. Ty zahraniční investice v drtivé většině nesplnily vůbec původní záměr, tj. přínos ve formě know-how a technologií. Právě naopak. Byly vloženy do odvětví, kde nic podobného jsme nepotřebovali, kde ale lze dosáhnout rychlé návratnosti a kde se ze zahraničních investorů rychle stanou rentiéři, na které naši pracovníci a občané vůbec vydělávají (vodovody, ČOV, banky, supermarkety atd.). Potřebujeme nutně přejít od modelu podle washingtonského konsensu, který jsme přijali počátkem 90. let, ke (staronovému) modelu založenému na produkci výrobků s vyšší přidanou hodnotou, které si budeme sami prodávat. A to zejména do zemí našich tradičních odbytišť a nikoliv formou subdodávek do zemí EU, vesměs za nákladové ceny. Jinak nedocílíme ani přiblížení k úrovni mezd a důchodů srovnatelných zemí v EU. A p. Zaorálek a podobní "odborníci" nemusí mít strach z toho, že vystoupením z EU zahraniční firmy se "polekají" a od nás tak rychle utečou, byť by to bylo z výše uvedených důvodů žádoucí. Kdo by pak na ně dělal?


Musíme si přitom uvědomit, že tento koloniální stav, do něhož nás vstup do EU a přístup našich představitelů dostal, je třeba co nejdříve opustit. Diskuze tedy nemůže být o tom, zda z EU vystoupit či nikoliv, nýbrž o tom jak co nejrychleji a co nejsnadněji pro nás. A k tomu by měly směřovat i letošní podzimní volby, jak navrhuje Aliance národních sil, namísto planého tlachání o přípravě prováděcího zákona k obecnému referendu (teprve). To již trvá několik let, odvádí pozornost od vlastního problému a fakticky nikam nevede.


Hlavní články
Nejnovější články
Achiv
Vyhledat podle témat
Zatím žádné štítky
Sledujte nás
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page