top of page

15.setkání boskovických odbojářů v Doubravici nad Svitavou - 2003-2017Odbojáři Českého svazu bojovníků za svobodu Boskovicka a Blanenska se pravidelně setkávají každý rok u pamětních desek doubravických odbojářů Holíka a Štěrbáčka na domě odbojářů v Dolní ulici 71, a u stély s plaketou zakladatele Sokola dr.Miroslava Tyrše. Letos to bylo již patnácté setkání od roku 2003, kdy byly instalovány první pamětní desky na domě odbojářů,kteří zde ilegálně pracovali pod Obranou národa a Sokolem proti nacistickým okupantům.


V domě č.71 balili odbojáři výbušniny na atentáty proti vojenským vlakům nenáviděného reichu, zde se předávaly informace o výrobě v brněnské a vsetínské Zbrojovce. Zde byl na udání, zaslané úředníku panství Rájec nacistovi a náměstku mesta Rájce Tugemannovi, proveden zátah brněnského gestapa na doubravické Sokoly - ruského legionáře Jana Holíka a náčelníka Sokola Aloise Štěrbáčka. Oba odbojáři akci gestapa nepřežili. Holíka gestapo utýralo výslechy, Štěrbáčka po věznění v Kounicových kolejích a několika vězeních odvlekli do Osvětimi ,kde zahynul.


Vnukové legionáře Holíka Zdeněk Holík a Jiří Jaroš Nickelli (jeho matka byla mladší dcera legionáře Holíka) se léta starají o památku těchto a dalších doubravických odbojářů řadou pamětních a informačních desek. Vedle nich jednu informační desku zřídil i zesnulý profesor Masarykovy univerzity Jaroslav Hroch. Dr.Jaroš Nickelli rovněž zřídil pamětní desku 61 odbojáře z okresu Blansko, členů Župy Krále Jiřího, kteří zahynuli v boji s fašisty. Na desce jsou uvedeni mimo jiné i další dva jeho příbuzní, odbojáři Obrany národa a KSČ,jeden z nichž rovněž zahynul v Osvětimi a druhý byl gilotinován na Pankráci v roce 1945. Rovněž další členka ČSBS Boskovice Boženka Kavanová, má na zdejší pamětní desce uvedena svého otce Aloise Kubína popraveného nacisty.


Za jednu z pamětních desek byl Jiří Jaroš Nickelli souzen téměř deset let...


Stéla dr.Tyrše v nedalekém parku s jeho litinovou plaketou, má rovněž dramatický osud. Roku 1934 tento pomník instaloval Jarošův strýc náčelník doubravického Sokola Štěrbáček. Nacisté pomník zbořili,avšak plaketu se podařilo zachránit a léta byla ilegálně uchovávána v hotelu Janků. Odbojáři totiž byli udání jako "zuřiví benešovci" což dokazují nalezené udavačské dopisy,které byly po válce nalezeny v archivu nacisty Tugemanna. Dopisy byly publikovány ve Sborníku Muzea Blansko roku 2002. Na paměť "benešovců Doubravice" zřídil dr.Jaroš plaketu dr.Edvarda Beneše od sochaře Bahníka.


V současnosti neznámí vandalové se snaží poškozovat plaketu Beneše i některé pamětní desky žíravinou. I toto je fenomen současného stavu společenského vědomí ve vztahu k odboji za republiku.


Boskovičtí odbojáři obvykle své pietní akty věnují památce doubravického odboje, dále okresního odboje a památce vypáleních obcí, počínaje Lidicemi a Ležáky a konče moravskými a slovenskými obcemi, na něž se za oněch 15 let vždy vzpomínalo. Rovněž se vzpomínalo na masakry Čechů vedené sudeťáky, jako byl masakr v Letovicích roku 1945. Letos odbojáři připomenuli masakr Čechů v obci Vícov a Suchy na našem okrese. Zatímco v Letovicích bylo zavražděno 20 Čechů ( i ženy a dívka) za velení sudeta Herberta Kuky, ve Vícově to v dubnu 1945 odneslo 10 mužů, nevinných civilů,kteří byli potrestáni za útok partyzánů, na němž vůbec neměli podíl. To vše patřilo k hrůznému repertoáru nacistických nadlidí.


Boskovičtí odbojáři na svém jubilejním setkání zásadně odmítli adoraci sudetů a akce brněnského magistrátu, počínaje hroznou nacistěnou ve věznici Cejl,kde jsou míchána jména vlastenců se jmény nacistických zlosynů, a dále dva miliony stojící trubkové monstrum mající upomínat Německý dům. Takto magistrát dle odbojářů vyhazuje veřejné peníze a peníze sponsorů.


Boskovičtí odbojáři zdůrazňují,že tzv. Německý dům v Brně byl již před válkou a poté za okupace akváriem nacistických vrahů, stanovištěm wehrmachtu 15.března 1939, místem setkávání fanatických Němek chodících na popravy Čechů v Kounicových kolejích a ještě v dubnu 1945 a později řvoucích, "Vašimi českými lebkami vydláždíme ulice". Součané akce brněnského magistrátu organiovat smiřovačky se sudety a brněnskými Němci boskovičtí odbojáři zásadně odmítají,a představitele stran,které to propagují volit nebudou. To samé platí o českých vládních reprezentantech pánech Hermanovi a Bělobrádkovi,překrucujících odsun, dekrety a poválečnou minulost, a provádějících politický rektoalpinismus landsmanům.


Boskovičtí odbojáři mají jasný názor - pryč s těmito pány z české politiky. Dokud tito politikové budou znevažovat dekrety, presidenta Budovatele a lísat se k sudetům, jejichž drtivá většina byla vlastizrádci I.ČSR, dotud budou boskovičtí odbojáři protestovat a odsuzovat tyto a další politiky a osobnosti, které tarasí kyslíkový provoz veřejného vědomí republiky.


Hlavní články
Nejnovější články
Achiv
Vyhledat podle témat
Zatím žádné štítky
Sledujte nás
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page