top of page

"V těchto volbách jde skutečně o všechno!" Projev na předvolební manifestaci v Praze dne 9


Dovolte, abych Vás pozdravila jménem tří organizací: Českého mírového fóra, vlastenecké platformy ANS a jménem ČSNS – nejstarší politické strany v ČR, která letos oslavila 120. výročí vzniku a na jejíž kandidátce s volebním číslem 25 kandidují členové a sympatizanti ANS.


Po celonárodní konzultaci, kterou jsou de facto volby, musí být uzavřená NOVÁ SPOLEČENSKÁ SMLOUVA, která bude prosazovat pronárodní teze a strukturální změny národní ekonomiky. ČSNS, která kandiduje s podporou ANS, takový program má.

Podle analýz Agentury Exanpro je pro ČR největší bezpečnostní a existenční hrozbou členství v EU a v NATO!


Pokud máme jako národ přežít, musíme začít okamžitě vytvářet vlastní struktury národního řízení, národní stabilizační program a soběstačnou republiku.


Je nezbytné, aby ČR měla sama v rukou národní zdroje, národní průmysl a zemědělství a také národní spotřebu. Ani jedna část tohoto řetězce nesmí být v zahraničních rukou! Jinak není možné být svéprávným státem.


Proč musíme ihned vystoupit z EU?


Když ČR nevystoupí ihned z EU, tak se nelegální migrace nikdy nezastaví. Organizuje ji totiž mimo jiné právě samo vedení EU! Podepsané smlouvy mezi EU a členskými státy to dokazují – viz. Euromed a další.


Není pravdou, že získáváme z Evropy peníze, naopak západní Evropu, konkrétně Německo, čistě sponzorujeme. Sečteme-li jen každoroční platby do Bruselu a dividendy odcházející z ČR do zahraničí, pak platíme ročně cca 5x tolik, než kolik „máme nárok“ - pouze nárok! - získat na dotacích.


Krom toho je odváděno každoročně 8 % našeho HDP do ciziny. Obrovské ztráty pro nás pak představuje obchodní směna při úmyslně podtrženém kursu koruny ze strany ČNB, který se odlišuje od reálného kursu koruny z pohledu výkonnosti naší ekonomiky.


Všechny vlády po r. 1990 připravily naše občany o kvalifikovanou práci v místě jejich bydliště. Následně to nahrazovaly zajišťováním málo kvalifikované práce pro naše občany za nízké mzdy, a to ještě s dojížděním bůhví kam. Občanům se ale taková práce vůbec nevyplatí! Proto jsou na tuto levnou práci dováženi cizinci. To je třeba zásadně změnit! Musíme vytvořit předpoklady ke zvýšení platů našich občanů, avšak při našem setrvání v EU nám to nebude umožněno, EU totiž vyhovujeme právě ve stavu, v němž se nacházíme. EU je již od počátku stavěna tak, že střední a východní Evropa plní roli kolonie.


Proč musíme ihned vystoupit z NATO?


NATO nás nikterak nechrání, naopak jeho účast v něm nás jednoznačně ohrožuje. Článek 5 negarantuje žádné členské zemi jakoukoliv ochranu! Koncepce obrany ČR nekončí na našich hranicích, ale oficiálně vychází z bezpečnostní koncepce USA, z čehož je zřejmé, že naši otcové a synové mají být obětováni ve válce na cizí účet a pro cizí zájmy. Území ČR je plánováno jako bitevní pole mezi NATO a Ruskem. Toto musíme okamžitě zastavit! Nesmíme se stát obětí na kterékoliv straně válečného konfliktu!


Ráda bych Vám zacitovala z Koncepce národní bezpečnosti, kterou pro ANS vypracovala agentura Exanpro. Tato koncepce vychází z odpovědnosti české vlády a její nedělitelné pravomoci se zahraničními subjekty při tvorbě a uplatňování Bezpečnostní strategie.


  1. Cílem Bezpečnostní strategie České republiky jako suverénního státu je zajistit a udržovat bezpečné prostředí na celém území svého teritoria tak, aby mohly být úspěšně realizovány formy ekonomického a společenského života.

  2. Bezpečnostní strategie ČR je základním dokumentem pro bezpečnostní a zahraniční politiku státu. Je zaměřena především na úsilí spojené se zachováváním mezinárodního míru.

  3. Mezinárodní organizace a zahraniční země nemohou být výchozími činiteli při tvorbě a uplatňování Bezpečnostní strategie ČR. Ta musí vzniknout na národní úrovni. Je to pouze národní vláda, která má výhradní právo přijmout zahraniční politiku.


Nechá-li se česká vláda v bezpečnostních otázkách ovlivňovat ze strany mezinárodních organizací, jednotlivých zahraničních zemí nebo jiných subjektů na úkor zájmů a potřeb své vlastní země, pak předkládá zjevný signál o tom, že Česká republika ztrácí svou státní suverenitu.


Musíme tedy prosazovat jednoznačně mírovou politiku – nesmíme být součástí mezinárodních vojenských misí NATO v zemích, se kterými naše země žádné spory nemá, nesmíme se nechat zatáhnout do války s Ruskem. A musíme o tom rozhodnout již v těchto volbách. Protože jde skutečně o všechno!!!!


Text byl publikován též na NR ZDE

http://www.novarepublika.cz/2017/09/v-techto-volbach-jde-o-vsechno.html?showComment=1505249710108#c5521074878828549916


Hlavní články
Nejnovější články
Achiv
Vyhledat podle témat
Zatím žádné štítky
Sledujte nás
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page