Krize světového kapitalistického řádu.

September 10, 2017

 

 

Projev, který zazněl  na předvolební demonstraci v Praze dne 9. 9. 2017 ZDE

 

Vážení přátelé, dámy a pánové.

 

Svůj dnešní úvodní proslov jsem nazval "Krize světového kapitalistického řádu", Proč? protože jedině tak lze nazvat současný stav politiky v celém západním světě. Politická kultura současné společnosti  odráží morálku a potřeby neoficiálních  mocenských struktur. Všechny tři  tzv. pílíře demokracie:  moc zákonodárná, moc výkonná a soudní  jsou čím dál tím více  sluhy  v jejich službách a vyhýbají se jakýmkoliv změnám tohoto  stavu. Peníze a moc jsou zároveň jejich zlatým grálem. Monopoly i stát  jim  poskytují potřebné finanční zdroje a volby jsou jen  prostředkem k udržení jejich absolutní moci. Tento status budou egoisticky bránit pod heslem obrany demokracie, svobody, liberalizmu, osobní ochrany práv  -  potažmo  ale bezuzdného byznysu.  Tím zákonitě každý systém degeneruje.

 

Trvale se prohlubující disproporcionální rozdělování zisku, ve kterém bohatí bohatnou a chudí chudnou je celosvětový trend.   Za posledních 7 let se zmenšil počet jedinců ovládajících polovinu světového majetku z 358  na  8 osob! Tato koncentrace kapitálu a její důsledky  je patrná  v Evropě i u nás. 

 

Současný monetární model růstu hospodářství navíc  celosvětově neúnosně  vyčerpává jeho zdroje, ( t.j. zdroje vody, půdy, energií a kovů ),  způsobuje stále se zvyšující zadlužení států i větší části obyvatelstva  a  porušuje základní ekonomické pravidlo trhu – t.j. vyváženost nabídky a poptávky. Ta se v poměru k produkci ztrácí a systém se dostává do krize,  kterou řeší buď ovládnutím  dalšího území, nebo válkou. Nemusím být prorok, abych navzdory současné konjunktuře předpověděl, že bez expanze budeme mít do několika let  v Evropě další hospodářskou krizi.

 

V celém západním světě se nastolil imperiální stav ovládaný bankami, monopoly, lobisty, zkorumpovanými politiky, kriminálními živly a vojenským výrobním sektorem (viz. CFR v USA).  Úspěšně k tomu v Evropě  přispívá  Brusel svými  směrnicemi, zásahy, dotacemi,  direktivami  i  pro-migrantskou politikou. Vážné nebezpečí nám hrozí  i ze strany  liberálně-anarchistických  kruhů  s jejich  požadavky na multikulti,  pozitivní diskriminací,  rasismem naruby,  propagací  LGBT  včetně Prag Pride  a  s postupnou  likvidací evropské kultury a tradic. Součástí  toho je  pražská kavárna i část neziskovek.

 

V jejich průniku do  většiny  politických stran  a jejich vlivu vidím jednu z  příčin  toho současného politického úpadku. Můžeme se jen dohadovat, jak a v jaké míře jsou tím velko-kapitálem financováni a ovládáni. (a lá Soroš).

 

Ale  stále se bude v médiích lhát, dokud se systém  nezhroutí, nebo, - co hůře, nebude nastolen otrokářský řád  a my budeme  jeho  otroky. Nebude to ale ten původní.  Půjde to přes léky, potraviny, genetiku, čipy. Pokud je fašismus o ideologii a politice, imperializmus je o ekonomice, zisku a moci.

 

V současném systému monopolního kapitalizmu proto nevidím žádné  schůdné evoluční řešení uvedené situace.  K  všeobecnému matení voličů přispěla i  ztráta klasické  pravo-levé ideologie. Pravicové strany jen prohlubují nerovnosti ve společnosti  a jejich jediným cílem je zisk.  Levice  opustila svoji historickou úlohu, přistoupila na hru s mamonem a vědomě  kolaboruje s chamtivou a egoistickou pravicí. Tím vyprázdnila svůj politický potenciál, což se zákonitě  projevuje  na jejich současných předvolebních preferencích v celém západním světě.

 

Pokud někdo, nebo něco ohrožuje  jejich  status, spřáhnou se všichni společně i s ďáblem  proti každému, kdo by chtěl narušit tuto jejich hegemonii. Příkladem jsou  volby ve Francii, Holandsku, Rakousku i USA, .........

 

U nás je situace podobná : hnutí ANO, ODS a TOPka  za pomoci lidoveckých poskoků  zajišťují  výše uvedený model.  KSČM hraje mrtvého brouka a  ČSSD ústy svého předsedy Sobotky  lže a lavíruje, ač se chlubí diplomaticky pronášenými úspěchy. Pro mě je  Sobotka  pesona non grata,  ač  bych s chutí použil jeden jadrný moravský výraz. V tomto   tažení  za další centralizací politické moci chce naše vláda i parlament zlikvidovat všechny malé strany, aby se zbavily konkurence a lépe ovládaly situaci v  zemi. Slouží jí k tomu i přijatý zákon o kontrole nad hospodařením stran. 

 

Takový je jen obraz a situace v nadcházejících volbách  u nás. 

 

K celé výše uvedené problematice mám proto na premiéra,  vládu i parlament následující otázky:

 

- Proč máme v naší republice  80-ti % produktivitu práce a jenom 40-ti% mzdy průměru EU?

- Proč 10% naší české populace žije na hranici bídy, 30%  se životním minimem a 2/3 pod jejím  průměrem ????????? 

- Proč je nedostatek  peněz na zdravotnictví, školství  a  na důstojné důchody?

- Proč si západní firmy vč. bank  vyvážejí ročně 300-400 miliad korun nezdaněného zisku?

- Proč jsou k nám dováženy nekvalitní potraviny  a neprosadíme naši vlastní potravinovou  soběstačnost?

- Proč plánuje  MV  (ve spolupráci S+Ch) 500 milionů Kč na integraci imigrantů, když prohlašuje, že nefunguje přerozdělování? 

- Proč nemluví ústy Orbána?   

- Kam se ztratila kauza církevních restitucí?

- Proč není důsledně řešena kauza OKD?
- Proč máme zvyšovat rozpočet a výdaje na zbrojení, když  naše jednotky neslouží občanům  této země?    Aby měla Amerika odbyt své zbrojní produkce?

 

Na každou mojí otázku mám odpověď a řešení.

 

A pokračuji.

 

Propagandou o dotacích z EU se p.  Sobotka rád chlubí, ale nic nám neříká o tom, že tyto dotace máme bohatě - (cca 1,5x) předplacené formou poviného příspěvku do kasy EU,  investičními pobídkami, daňovými úlevami, přípravou stavebních ploch, rekvalifikacemi pracovníků  atd. .  Tím se ale nechlubí!!!!.

 

Proč vláda   dopustí, aby naši zástupci v EP hlasovali proti našim zájmům?

Dne 18.5.2017 hlasovalo v Evropském parlamentu  pro uvalení sankcí na ČR za nepřijímání migrantů, nebo se hlasování zdrželo  těchto 12 poslanců:
1. Telička    2. Ježek 3. Charanzová  4. Dlabajová všichni z  ANO

5. Zdechovský   6. Šojdrová  7. Svoboda   z KDU – ČSL

8. Štetina  9. Niedermayer  z  TOP09, a 10. Polčák  ze  STAN

11. Poc  a  12. Poche  z  ČSSD -  jak   s m u t n é.


Tak hlasují naši volení zástupci v EU -  proti zájmům občanů ČR. Jsou to vlastizrádci, načichlí pochybným  evropanstvím a měli by být druhý den za katrem.

Žádné  muslimské migranty  do naší země nepřijímat !!!!!!!!!!! 

 

No muslims in Czech !!!   Žádné multi kulti!!!

 

Co   proti tomu dělá Sobotka ? Lavíruje  a co kde naslibuje, o tom nevíme.

Potřebujeme takovou vládu a takového premiéra? A potřebujeme takový systém?

 

Řekl jsem A, řeknu i B!

 

Je jasné, že je potřeba totální změna stávajícího politického systému. Doba k tomu dozrála. Žádné klíče, ale biče.

 

Navrhuji vyhnat všechny současné  strany z našeho parlamentu a do voleb ustavit a připustit profesní komory. Ty by měly jasné cíle a jejich hlasování by muselo odpovídat jejich profesním zájmům. Zároveň snížit  kvorum pro vstup do parlamentu na 1 % pro zajištění potřebné plurality.  V této podobě by mohli poslanci dodržet závazek hlasování podle svého vědomí a svědomí.  Tímto chci upozornit i na to, že současná zkorumpovaná politická garnitura hlasuje podle vyšších direktiv, dojednaných kuchhandlů a legalizované korupce. Máte to hlasování v parlamentě vidět!

 

Suma summarum:

 

Jak jsem již navrhoval  na minulých demonstracích, spojme své síly v odporu  proti řízené imigraci, proti vládě,  proti válce i současnému systému. Zestátněme přírodní bohatství a klíčové obory našeho hospodářství, protože největší lží  privatizace bylo heslo, že nejefektivnější je privátní. Sloužilo jen k rozkradení společného majetku.

 

Vystupme z té prohnilé, byrokratické, lobisty, finanční oligarchií a nadnárodním kapitálem  zkorumpované  Evropské unie a  utvořme na bázi V-4ky - 8-ky)  Novou unii od Baltu až po Jadran. Je totiž  smutnou skutečností, že se politika Bruselu  podstatně rozchází se zájmy svých občanů,  že ignoruje hlasy menších států  a ve stávající podobě je nereformovatelná.  Bruselská administrativa má  charakter fašistické organizace a celá EU má imperiální sklony vůči státům východní Evropy.  A z toho vyplývá i její chování. Ti, kdo  se dnes staví proti její další integraci a imigraci,  jsou občané bývalé východní Evropy, bránící nabytou svobodu, kulturu, svoji existenci a zemi. Ještě více Bruselu, a nepůjde zde žít. Stejný přístup je třeba zaujmout i vůči NATO, prosazující  egoistické zájmy Spojených států a zatahující nás do své válečnické mašinérie proti Rusku.

 

Pryč z Evropské unie!  Pryč z NATO!  To je naše jediná šance na přežití.

Ať žije  naše Česko  a  bratrské Slovensko!    

Ať žijí svobodné národy Evropy!

------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

Text byl publikován též na NR ZDE

 

Please reload

Hlavní články

Stanovisko ANS k prohlášení A. Merkelové o tom, že pro vyhnání Němců po válce neexistovalo morální ospravedlnění.

June 21, 2018

1/5
Please reload

Nejnovější články
Please reload

Achiv
Please reload

Vyhledat podle témat
Please reload

Sledujte nás
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square

© 2018 ALIANCE národních sil

  • ANS YouTube
  • ANS Facebook