top of page

Výzva ANS všem vlasteneckým stranám a občanům v ČR k podpoře KSČM v její snaze o svolání mimořádného


ANS podporuje iniciativu KSČM na svolání mimořádného zasedání PSP ČR za účelem projednání krádeže strategicky významné suroviny lithia v lokalitě Cínovce, protože těžba byla přidělena australské firmě European Metals Holdings. Současně vyzýváme všechny vlastenecké strany a hnutí v ČR napříč politickým spektrem k podpoře iniciativy KSČM na svolání tohoto mimořádného zasedání a žádáme důkladné prošetření uvedeného záměru a exemplární potrestání viníků! Obracíme se současně i na naše občany napříč politickou scénou, jako na budoucí oběti popsaného pokusu o krádež, aby podpořili důkladné projednání této záležitosti ve Sněmovně svojí přítomností při tomto jednání.

______________________________________________________________________


Dochází ke krádeži kolosálních rozměrů, kdy mají být okradeni všichni občané ČR. Odměnou našemu státu má být místo ceny vytěžené strategické suroviny pouze cena za pronájem místa těžby, resp. za udělení těžební licence. Navíc bez výběrového řízení. Naprostou novinkou je však způsob realizace této krádeže, a to těsně před volbami, za zády parlamentu a bez projednání a souhlasu vlády ČR. Tvrzení o tom, že český stát nemá firmu vhodnou k jeho těžbě, že ji nemůže svěřit státní firmě Diamo, je neudržitelné. Jedná se o strategickou surovinu v ceně 2 bilionů Kč a spolu s dalšími kovy nalézajícími se tamtéž pak až 3 biliony Kč.


Bylo již podepsáno memorandum o spolupráci (fakticky o přípravě této krádeže) mezi MPO (ministrem za ČSSD) a zmíněnou australskou firmou. Licenci na průzkum ložiska této firmě vydalo Ministerstvo životního prostředí (ministr za ANO). V podepsaném memorandu je navíc v základních informacích napsáno, že Společnost European Metals vlastní 100% z depozita lithium-cín v Cínovci v České republice. ZDROJ ZDEJe nezbytné, aby tato surovina zůstala státu, aby ji těžily české firmy, prodával stát a bylo zajištěno též její zpracování v ČR, čímž dojde k jejímu dalšímu zhodnocení a současně i k vytvoření nových pracovních míst. Jde o surovinu používanou do baterií, která má schopnost uchovávat energii a bude mimo jiné používána i při rozbíhající se výrobě elektromobilů. Na bázi této suroviny lze vybudovat celé moderní odvětví vlastní české výroby. Samotná cena pouhé suroviny by postačovala na úplné oddlužení našeho státu, ve svém souhrnu pak umožní ještě podporu modernizace našeho průmyslu a jeho přechod na výrobu s vyšší přidanou hodnotou, na snazší přechod na průmyslovou revoluci 4.0. přicházející do ČR. Jiné zdroje k tomu náš stát nemá, jen vaše daně.


______________________________________________________________________


Ing. Jaroslav Tichý, ANS

PhDr. Vladimíra Vítová, Ph.D., ANS

Ing. Karel Janko, Česká strana národně socialistická

Eva Holečková, Slovanský výbor ČR

Doc. RNDr. Jan Minář, DrSc., Slovanský výbor ČR


______________________________________________________________________

Text byl publikován též na CFP ZDE.

#ANS

Hlavní články
Nejnovější články
Achiv
Vyhledat podle témat
Zatím žádné štítky
Sledujte nás
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page