top of page

Několik slov pro ty, kdo nechodí k volbám


Předvolební průzkumy dlouhodobě předpovídají, že volební účast v parlamentních volbách se pohybuje kolem 60% oprávněných voličů. O vypovídací schopnosti těchto průzkumů si můžeme myslet cokoliv, ale v tomto mají víceméně pravdu. Porovnáme-li si volební účast v parlamentních volbách v letech 2006, 2010 a 2013, zjistíme, že počet účastníků voleb pomalu, ale trvale klesá. Moje prognóza účasti v letošních volbách, opřená o nezávislý průzkum, se pohybuje kolem 58 %. To znamená, že z cca 8,4 mil oprávněných voličů jich k volebním urnám nepřijdou více než 3 miliony. Proč?


Jedni tvrdí, že je politika vůbec nezajímá. Jiní, že není koho volit. Další, že politika je špína a volby podvod a nemají důvod se na nich podílet. Ti zbylí jsou prostě lhostejní ke své vlasti, ke svému městu nebo obci, k lidem, kteří v nich žijí i k sobě samému.


Ale proč lidé mají a vyjadřují takové názory? Opět se nabízí několik vysvětlení. Ti lhostejní, které politika nezajímá, žijí v ve svém uzavřeném světě, našli si způsob přežití v současných podmínkách, opevnili se ve svém soukromí a víc je nezajímá. Ti, kteří tvrdí, že politika je špína a volby podvod, se tak trochu bojí, aby se neumazali, a tak se raději stáhnou před každým problémem a jeho řešení nechají na jiných. A ti, kdo říkají že nemají koho volit, zřejmě z velké části rezignovali na jakoukoliv snahu něco změnit (po 28 letech zkušeností s novodobým kapitalismem je lze chápat), nechávají věci volně plynout a jen občas si zanadávají v hospodě nebo doma u televizních zpráv.


Přesto si dovolím vyzvat vás všechny, kdo ze všech uvedených i dalších důvodů k volbám nechodíte, abyste tentokrát přišli. Důvodů proto mám několik.


Za prvé: Svou neúčastí nevyřešíte problémy své rodiny ani celé společnosti. Naopak, prodloužíte agónii současného politicko-ekonomického systému a ponecháte u moci jeho strůjce, představitele a vykonavatele všeho, co byť jen v duchu odmítáte.


Za druhé: Svou nevolbou umožníte dalším parazitům přisát se na stát a jeho rozpočet a odsávat nejen z daní ostatních občanů, ale i ze svých daní, nemalé prostředky do soukromých kapes.


Za třetí: Pokud byste vy všichni přišli k volbám a zvolili stranu, která naplňuje aspoň částečně vaše požadavky na fungování společnosti, tato strana by volby suverénně vyhrála. Vyhrála by je i v případě, pokud by vás přišla jen polovina! Proč to neuděláte? Každý z vás má nějakou představu, v jaké společnosti, a v jakých podmínkách chce žít!. Vezměte tedy tuto svou představu, najděte si stranu s programem, který se jí nejvíc blíží, a přijďte k volbám. Máme možná poslední šanci změnit naši budoucnost, než přijde další velká ekonomická krize, než se přes nás převalí hordy cizích imigrantů a než nadnárodní struktury a jejich domácí pomahači definitivně rozloží společnost do té míry, že náš stát, náš národ a naše kultura zaniknou.


Vy všichni, kdo nechodíte k volbám nebo nevíte, koho volit, ještě jednou se zamyslete a přijďte. Máme možná poslední příležitost udělat něco pro naši lepší společnou budoucnost.


Malá nápověda pro nerozhodnuté: http://www.volebnidotaznik.cz/

#Volby

Hlavní články
Nejnovější články
Achiv
Vyhledat podle témat
Zatím žádné štítky
Sledujte nás
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page