top of page

Momentálně jde o konfrontaci dvou zásadních koncepcí


Dochází ke změně logiky sociálního chování a ke změně koncepce světového řízení a globalizace. Končí koncepce světa s jedním centrem a zbytkem světa jako kolonií. Končí koncept světa, kdy centrum nemá absolutně žádnou odpovědnost vůči tzv. koloniím.


V koloniích totiž vždy ustanoveno takové vedení, které umožňuje centru kolonie využívat a přesouvat veškeré zdroje do metropole. A přesně taková je i situace v České republice. Avšak systém koloniální světové vlády postupně končí. Dnešní dny jsou de facto konkursem na nový postglobální svět a na to jakou roli bude hrát ČR v rámci světového jeviště.


Momentálně jde o konfrontaci dvou zásadních koncepcí - válečné (a tím velmi úzce souvisí globalizační koncepce) a mírové. Tedy koncepce USA versus koncepce Ruska. Konkrétně se to nyní ale posunulo na NATO a Rusko.


V současné době znamená pokrok v politice prakticky všude na světě jedině vývoj směrem k předání moci nad řízením státu občanům a k odebrání moci těm, kteří jí mají příliš mnoho a zneužívají ji ke svým vlastním cílům. Jiná cesta není. Národ je nejširší entita, se kterou jsou lidé schopni se smysluplně ztotožnit. Proti obhajobě společenských a národních zájmů i proti vlastenectví se útočí jako proti nacionalismu. Evropská elita tvrdí, že národy jsou příčinou válek, avšak příčiny válek jsou úplně jiné.


Šílenství, do kterého byl uvržen Západ pod vedením USA, je už pro lidi nepřijatelné. Světoví lídři si myslí, že mohou přesvědčit lidi o tom, že válka je mír a že černá je bílá, ale doufejme, že se to nepodaří, protože dochází k zásadní změně ve vědomí lidstva.

#ANS #Volby

Hlavní články
Nejnovější články
Achiv
Vyhledat podle témat
Zatím žádné štítky
Sledujte nás
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page