top of page

Výprask „tradičních stran“ České republiky.V nadpisu této stati jsem použil uvozovky u spojení "tradičních stran Česka". Je to logické. V současnosti název "tradiční strany" přenesli medialisté na několik stran v "Česku". Tradiční politické strany v "Česku" jsou nyní vpravdě pouze tři - sociální demokracie (140 let), lidová strana (cca 100 let) a komunistická strana (97 let). Další tradiční strana - socialistická, byla de facto zničena a dnes živoří na politickém dně v podobě klubů,nazývaných "stranami". Ostatní strany dnes sloužící v "Česku" (což je Hitlerův přeložený termín "Tschechei",který používal např.v projevech proti I.ČSR) nejsou tradiční strany z hlediska československé státnosti, snad jen možná "tradiční" z hlediska dlouhodobější existence v České republice, což se týká jen ODS. Ostatní partaje jsou novotvary nebo deriváty politických novotvarů. Ale nešť, když to novináři a neopolitologové odblábolí jako tradiční.


Přejděme k podstatě - rozboru fatálního výprasku, který utrpěly "tradiční" nebo konvenční politické strany republiky. Mám tu na mysli právě ony sociální demokraty, komunisty, lidovce, a politické patvary topisty. Proč se to stalo právě takto?

Všichni analytikové spatřují příčiny tohoto stavu v povrchních a nepodstatních fenoménech - jednou ve vyprázdněnosti politických programů, podruhé ve špatné volební kampani, potřetí ve špatných voličích samotných atd. Nikdo z nich ovšem nevidí - nebo spíše nechce vidět - pravou příčinu tohoto stavu.


Pravá příčina tohoto stavu netkví ani jen ve volebních programech, ani ve vyprázdněnosti stran, ani ve voličích samotných. Pravá příčina tohoto stavu tkví v samotné společenské podstatě novorežimu nastoleného sametovým převratem, nesprávně nazývaným revolucí.


Jak víme, a my starší pamětníci tohoto převratu si to dobře pamatujeme, tento převrat nebyl ani revolucí, ani progresivní společenskou reformou, ani sociální nápravou. Byl naprostým opakem toho všeho. A zde je i dávná prvotní příčina dnešního fatálního volebního výprasku našich slavných stran.


Co nastolil sametový převrat? Nastolil "demokracii lidu"? Ani náhodou. Nastolil "pluralitu demokratických sil" ? Ani náhodou. Nastolil "mezinárodní bezpečnost republiky"? Ani náhodou. Nastolil "sociální smír všech tříd národa"? Ani náhodou. Opak byl pravdou. Co to říkal vůdce převratu pan Havel? "Budou vás strašit nezaměstnaností, sociální bídou a válkou" - "Nebudeme v žádném vojenském bloku". Co se stalo? Přesný opak.


Polistopadový režim nastolil velmi třídní, velmi antagonistickou, velmi kastovní společnost. Polistopadový režim začal o této společnosti a jejím složení systematicky lhát - převzal západní pojetí tzv. "střední třídy", která ve skutečnosti vůbec neexistuje, protože je složena z proletariátu a maloburžoasie. Proletariát v Česku nezmizel s nastolením novorežimu - naopak jen se atomisoval do služebných oborů. Z malých živnostníků a malých rentiérů vznikla opět maloburžoasie -a právě tu označili noví vládci za "střední stav" a vzali ji jako rukojmí nových politických stran - počínaje Soukromníky a konče STANem a ODS. A udělali vše proto, aby i tito malí příslušníci ovládané třídy podporovali strany, které prováději ve skutečnosti vražednou politiku proti této společenské třídě. Všimněte si, jak se všichni noví politiologové, profesoři a sociologové vyhýbají termínu "proletáři" a "proletariát" jako dýmějovému moru. Protože toto je pro ně výklad od bolševického ďábla pocházející.


Přesto však proletariát nezanikl. Je pouze dezorganizován a atomisován. Zanikl jen jeho politický hegemon - staré bolševické strany, jichž je dnešní KSČM pouhým odvarem, de facto neškodným v politickém systému dnešního protektorátu Evropské unie. Kdyby byla vskutku škodlivá, dávno by ji zakázali a neexistovali by ani europoslanci této strany. Je to sice nevítaná opoziční strana, která navíc slouží jako užitečný politický hromosvod všech vládnoucích stran, ale je zahnána do politického ghetta jakoby představovala pandán jakýchsi nacistů. Avšak toto je pouhá politická šiboleta novorežimu. Slouží právě k systematickému oklamávání toho proletariátu i nakonec maloburžoasie, kteří mají zůstat v domnění, že jejich "přáteli lidu" jsou vládnoucí strany, a že "komunisté jsou relikty ďábelského režimu minulé společenské katastrofy a zkrachovalého experimentu". Toto je základní politická mantra vládnoucích nebo o vládu usilující stran novorežimu.


Novorežim dělí noví politologové na "elity" a "plebs", který raději nazývají lidem, protože plebs má ještě ódium dehonestace. Mezi tyto pseudotřídy staví pseudotřídu "střední třídy", někdy nazývané i "střední stav", aby se vymazalo slovo "třída".

Co jsou však "elity" nebo "establishment" novorežimu? Jsou to opět klasické vládnoucí třídy, známe ze starého kapitalismu a dokonce i z feudalismu.

Z kapitalismu sem patří velkoburžoasie - magnáti, bankéři, manažeři, kapitáni průmyslu a zemědělství a část jejich obsluhy - generalita armády, policie, nejvyšší soudy, university, medialisté. Z feudalismu sem patří církev římská a právně sice formálně zaniklá,ale majetkově restaurovaná šlechta. Každý laický občan může vidět ty kauzy o obrovské majetky státu, které dobývá tato šlechta soudy republiky!

A tato třídní kastovní společnost - nebo nemají tito oligarchové svou osobní stráž, své malé armády a právní ochranu?? - má ke své ochraně a k ochraně polistopadového VELKOLUPU - ať privatizačního nebo restitučního - své POLITICKÉ PARTAJE. Tyto strany HÁJÍ JEJICH ZÁJMY, nikoli zájmy širokých mas národa, pracujících tříd nebo republiky.


U nás tyto partaje představují v první řadě nyní TOP 09, KDU-ČSL, STAN, a zčásti ODS, která měla původně jinou genezi,avšak byla přeformátována do nynější podoby obhájkyně velkoburžoasie a římské církve, i když má některé nesystémové frakcionáře, hájící zájem republiky, což je na rozdíl od výše jmenovaných, jediný sympatický rys této strany. Tyto strany měly své zaniklé předchůdce, jak ODA, US-DEU a iniciativy jako Dřevíčská výzva apod. Ty všechny zanikly na politickém smetišti republiky a byly nahrazeny dnes fungujícím stranami. V těchto stranách jako hybatelé fungovali právě takoví političtí renegáti jako pan kníže, pan Kalousek a mnozí jiní. Nebo se mýlím ? - v kolika stranách byl například pan kníže? Odkud vzešel pan Kalousek??


V současnosti vznikly nové politické strany a hnutí, která jsou těmto obhájcům statutu režimního velkolupu vzpříčenou kostí v krku - tj. ANO nebo SPD. Dalšími stranami tohoto typu jsou Piráti nebo zemanovci. Jsou to nejen jejich političtí konkurenti, ale také osnovatelé jiných politických vzorců mandátu moci, než onoho, které reprezentují "tradiční strany" vlády.


Jak sem spadá ČSSD s jejím zvláště obřím volebním výpraskem? Snadno. ČSSD ze strany se stoletou opoziční - když ne revolucionářskou tradicí, tu měla pouze v počátcích - opět sklouzla na rovinu kompradorské strany vládnoucího režimu - na stranu naháněčů režimu unijního protektorátu a obrany polistopadového režimu jakýmikoli prostředky. ČSSD lákala voliče na program sociálně únosného státu, který však nikdy neprosadila a ani de facto prosadit nechtěla. To se projevilo nejen fatálním selháním v otázce církevního velkolupu zvaného nesprávně restitucí, ale též snahou o zavedení měny euro v situaci, kdy by byly ohroženy bídou celé velké skupiny proletářského občanstva země - počínaje masami pracujících a konče masami důchodců. Dále to bylo strašné nezodpovědné lavírování v otázce migrace, která tu objektivně hrozí, ať o tom politici a politologové lžou jak chtějí. Též to byl souhlas s vysíláním našich vojáků na hranice Ruské federace, což je fatální nezodpovědnost v době globální mírové krize - a sebevražedná politika. Vrchol nezodpovědnosti pak ČSSD projevila pokládáním sudetů za naše "spojence", což jí oddálilo voliče typu odbojářů. legionářů a vlasteneckých organizací, které v sudetech a jejich nehorázných nárocích vidí smrtelné nebezpečí pro republiku. ČSSD se naopak nikdy nepostavila čelem k našemu federátství v NATO a expanzním kolonám cizích vojsk na našem území. ČSSD prostě a jednoduše souhlasila s tím, že se jakékoli cizí vojsko pod rouškou "federáta" může prohánět na našem území, jak je mu libo. Tím si znepřátelila mnoho bývalých vojáků armády ČSR, kteří chránili naše území, a vlasteneckých organizací.

V dalších věcech - ve školské inkluzi, ve výplatách různých sociálních dávek mimo okruh důchodců atd. atd., šlapala ČSSD tak dlouho mimo realitu, že voliči to vše nakonec zhodnotili stávajícím výpraskem. Přitom nelze říci, že v ČSSD neměla potenciál pravých obránců lidu - jenže tito obránci nebyli nikdy připuštěni do vedení strany a byli systematicky likvidováni. Nakonec připomeňme nehynoucí kauzy ožebračující stát a občanstvo - DIAG HUMAN, ALTNER, OKD - kde ČSSD v těchto žumpách zanechala stopy značně kontroverzní - což je řečeno velice politicky korektně.


A pak se ještě někdo diví, že politická strana,kterou bývalí stratégové Paroubek a Zeman vytáhli na politický vrchol státu, nyní krachuje se svými pány Sobotky a Dienstbiery na okraji politického spektra. ČSSD se dostala na úroveň bývalé Horákovy strany na počátku devadesátých let...Ti pánové se snad měli okamžitě poděkovat a zmizet do kabaretu politických mrtvol, jak býval v Praze za I. ČSR...Asi bude pravdou opak a třeba se pan Sobotka stane v někde v Bruselu novým panem Špidlou? Když tak dobře sloužil Unii a jejím zájmům?? My, jako ti Indiáni, to nevíme, ale myslíme si to, jak řekl legendální náčelník In-čun-čuna ve Vinnetouovi...


O výprasku dalších stran netřeba ztrácet slov, jen na okraj zmíníme monstrozní postavu pana Mgr.Hermana za KDU - ČSL. Proč tento pán nekandidoval v Německu za Sudetoněmecký landsmannschaft, je nám odbojářům záhadou. Lidové straně nadělal nesmrtelné odium strany "jakoby sudetofilů a kutých nepřátel Benešovy republiky, dekretálního práva a spravedlivého odsunu alias sudetských Němců podle práva Postupimské dohody". Takovou reputaci strana Msgre Šrámka, předsedy londýnské vlády presidenta dr.Beneše, nikdy nezažila a snad ani nezažije, pokud v ní nebude úspěšně pokračovat pan Bělobrádek. Msgre Šrámek, signatář tzv. Benešových dekretů včetně konfiskací sudetoněmeckého majetku, by asi zíral vstávaje z hrobu, jakéže to tu má následovníky! To ovšem není náš problém, to je problém lidové strany,kde jen nemnozí mají názory slušné, názory bráníci republiku a dekretální právo. Stejně se to má i se stanovisky k nelegální migraci, kde názory pana Čunka myslím jsou v souladu s právním pořádkem republiky, žel asi nikoli s celkovým klimatem vlastní strany - pokud se nemýlím? Podle nás odbojářů by vzorem vstřícného a vlasteneckého postoje příslušníka KDU-ČSL například by mohl být pan Ing. Stanislav Juránek, takoví poslanci podle nás jsou konstruktivní a mohli by s dalšími obrodit svou stranu ve prospěch republiky. To vše bude záležet na vývoji této strany, která snad bude mít i nové síly, které by mohly přispět k rekonstrukci státu....


V tomto náryse politické situace tzv. tradičních stran jsem zajisté mnohé vynechal a opomenul,není v silách jedince to zvládnout v celé šíři. Domnívám se, že podstata tu zachycena byla.

Ovoce polistopadového převratu zde přezrálo do shnilých plodů, které voliči momentálně srazili na zem. Možná nešikovně, ale srazili. A důležité je, že takový výprask vládnoucích stran vůbec nastal! Svědectvím toho jsou i patřičně zděšené reakce zahraničních médii. Jen houšť. Jak dál bude náš sad republiky prospívat, záleží na těch dalších subjektech ,kterým voliči dali do rukou mandáty. A na tradičních stranách opozice bude záležet, jaké si vezmou poučení z krizového vývoje, jak obrodí strany, které mají sloužit pracujícím a nikoli - i nechtěně - nějakým unijním vrchnostem. Dej Hospodin, aby jejich konání bylo pro republiku přínosem a ne dalším krachem.


Jiří Jaroš Nickelli, Historicko dokumentační komise ČSBS Boskovice

#Volby

Hlavní články
Nejnovější články
Achiv
Vyhledat podle témat
Zatím žádné štítky
Sledujte nás
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page