top of page

Co se vlastně stalo v říjnových volbách a co to je konceptuální moc?„Elity“, respektive ti, co disponují neomezenými financemi (a nejedná se o národní „elity“) pečlivě a soustavně sledují skutečné nálady ve společnosti a pak přiměřeně těmto náladám vybírají tzv. politiky. Pro celé spektrum společenských nálad jsou do slova a do písmene mediálně pěstováni politici dle požadovaných vlastností a schopností, aby se s nimi lidé seznámili a zvykli si na ně. Když nevyhovuje jeden, nahradí ho někým jiným. To je základ.


Graficky znázorněný model řízení společnosti skrze konceptuální moc je zde.


Všechny politické strany, které dostanou prostor v médiích, patří do jednoho mechanismu. A ten je řízen z jedné „peněženky“, avšak přes různé „pokladníky“. Boj mezi nimi je jen divadýlko pro lůzu, tedy pro lid / voliče. Ale výsledek jakéhokoliv sčítání parlamentních politických sil – ať pro ustavení vlády nebo pro přijetí zákonů - bude vždy jen a jen tautologie, tedy „výpověď o témže“.


Přes politické strany je realizován standardní nadnárodní systém řízení skrze tři větve moci – zákonodárnou, výkonnou a soudní. Veškerý společenský vývoj se však pohybuje pouze v koridoru, který určuje tzv. nadnárodní konceptuální moc. Kdokoliv se snaží z tohoto koridoru uhnout, dostane přes prsty skrze moc soudní. Skutečné řízení společnosti tedy probíhá o úroveň výše, než jsou národní moc zákonodárná, výkonná a soudní. Samotný systém těchto tří větví moci však nemá pro blahohyt zemí vůbec žádný význam. Skutečná vláda (lépe ovládání) společnosti, závisí pouze na Konceptuální moci, tedy a na těch, kteří ji plánují a uplatňují.


Tento systém řízení nemá absolutně žádný vztah k blahu národa. Vše probíhá pouze v zájmu nadnárodní konceptuální moci. Je to vyšší, ale skrytá, hierarchická úroveň společenského řízení, která se zakládá na určitém chápání světa. V panující konceptuální moci, které je od roku 1989 podřízena Česká republika, se jedná o zničení národních států, bezbřehý liberalismus a de facto o legalizaci a „dobrovolné“ přijetí otroctví (minimálně ekonomického a sociálního) a o snahy zničit lidskou společnost a její přirozenou jednotku rodinu, kde je otec muž a matka žena. Konečným cílem je genocida bílé rasy.


Mnozí mohou namítnout, že genocida je násilný zločin, avšak podle Úmluvy OSN o zabránění a trestání zločinů genocidy z roku 1948 se dle Čl. II genocidou rozumí činy, spáchané v úmyslu zničit úplně nebo částečně některou národní, etnickou, rasovou nebo náboženskou skupinu jako takovou: a) usmrcení příslušníků takové skupiny; b) způsobení těžkých tělesných ublížení nebo duševních poruch členům takové skupiny; c) úmyslné uvedení kterékoli skupiny do takových životních podmínek, které mají přivodit její úplné nebo částečné fyzické zničení; d) opatření směřující k tomu, aby se v takové skupině bránilo rození dětí; e) násilné převádění dětí z jedné skupiny do jiné.


Podle plánu Richarda Kalergiho, jehož cenu převzala v roce 2010 za podporu migrace A. Merkelová, je cílem migrace propojit černou a bílou rasu takovým způsobem, že nebude možné, aby bílé rasové povědomí nadále přetrvávalo. Podle všech dostupných informací je nelegální imigrace jedna z největších bojových operací v dějinách lidstva (viz dokumenty EU a OSN - EuroMed, Agenda 21, Agenda 2030, Zpráva OSN z roku 2000: „Migrace k náhradě původního obyvatelstva“, kde se uvádí, že Evropa bude v roce 2025 „potřebovat“ 159 miliónů imigrantů, a dále různé univerzitní a vojenské studie (např. Pentagonu) na téma: strategicky řízená migrace jako zbraň hromadného ničení atd. atd. atd.).


Konceptuální řízení se neuskutečňuje pomocí jednotlivých vlád, ale nadnárodním tzv. bezstrukturním řízením, které nepodléhá žádným volbám. Například skrze neziskovky, banky, média, reklamy, filmy, očkování, inkluzivní vzdělávání atd. atd. atd.


Tato pravidla lze změnit, ovšem má to jednu podmínku: lidé musejí změnu chtít. Lidé se sami musí snažit dobrat pravdy, protože v mainstreamových médiích ani od mediálně známých politiků se jim pravdy nikdy nedostane. Má-li být dosaženo změny demokratickou cestou, nezbývá než masově překvapit v samotných volbách tak, aby výhra byla natolik velká, že výsledek nebude možné zcela zfalšovat.

V tomto videu je princip konceptuální nadnárodní moci velmi jednoduše vysvětlen.


Text byl publikován též na NR ZDE.

Text byl publikován též na CFP ZDE.


#Volby

Hlavní články
Nejnovější články
Achiv
Vyhledat podle témat
Zatím žádné štítky
Sledujte nás
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page