top of page

Situace je vážná a důsledky poneseme všichni! Víte, že……,víte jak a proč?


Začnu tentokrát poněkud netradičně, a to hned několika otázkami, kterými chci občany seznámit s naší situací a s problémy, kterým budeme nuceni v již krátké době společně čelit. Týkají se problematiky migrantů a snahy EU a OSN o jejich další organizované navážení do Evropy, zejména pak do ČR a do dalších zemí stávající V4.


Tak tedy:


- víte, že v souvislosti s iniciativami inspirovanými a řízenými z Bruselu dochází k totální změně politiky Slovenska, kdy nejen prezident Kiska, nýbrž i premiér Fico chce být náhle v jádru unijní integrace?


Je zřejmé, že oba za svoji činnost čekají teplá místa v Bruselu, neboť s ohledem na politický vývoj na Slovensku nemohou reálně počítat se svým znovuzvolením;


- víte, že novým adeptem na členství ve V4 by se mohlo stát Rakousko s ohledem na svoji novou protimigrační politiku, k níž dochází po posledních volbách a nástupu nového kancléře Sebastiana Kurze?


Lidovci v Rakousku se pod jeho vedením stali protiimigrační stranou a spojili se do povolební koalice se Svobodnou stranou Rakouska (FPÓ) rovněž protiimigrační, která byla v minulosti spojována s bývalými nacisty. Sociální demokracie (tak jako i v jiných zemích) dosáhla historicky nejhoršího výsledku;


- víte, že Polsko a Maďarsko nadále trvají na zachování tradičních křesťanských hodnot ve svých zemích a čelí snahám EU o navezení migrantů do těchto zemí?


Je logické, že za těchto okolností se obě země dostávají do silného střetu s Bruselem a jeho administrativou, která tak v tomto ohledu poněkud „pokulhává“ při plnění úkolů, které sama dostává ze zákulisí;


- víte, co udělala sociálním demokratům podpora těchto snah Bruselu s jejich volebními výsledky v jednotlivých zemích Evropy?


Všude pro sociální demokracii skončily po právu krachem;


- víte, jak bude postupovat po říjnových volbách v této věci Babišova vláda?


Jde nám v této věci doslova o všechno, tedy i o zachování naší kultury, způsobu života, jazyka, země, majetku a zřejmě i samotného života. Je přitom třeba vzít v úvahu, že ANO je fakticky promigrační, totéž platí naplno o Pirátech a o většině členů tzv. demošpalku. Určitou oporu by mohla SPD a KSČM, teoreticky by mělo být možné získat v této věci podporu i u ODS (alespoň podle jejich prohlášení), jak to bude v praxi, teprve uvidíme. Stačit to ale při hlasování v těchto věcech nebude. Mimo jiné právě z těchto důvodů dopadly říjnové volby pro nás všechny nešťastně. Bez ohledu na to, že někteří z nás to pochopili hned, jiní k tomuto poznání budou potřebovat určitý čas a první osobní zkušenosti. Sobotka svůj „bruselský úkol“ k našemu štěstí ve svém volebním období dokončit nestačil;


- víte, proč tak náhle ustoupila do pozadí problematika migrantů?


Nejde přitom jen o předkládání různých her či hrátek občanům ze strany nově zvolených členů naší sněmovny, je to trend obecnějšího charakteru i jinde v Evropě;


Ten hlavní důvod spočívá v tom, že Brusel zatím zaplavení zemí V4 migranty dostatečně nezvládal, a proto postoupil řešení této agendy vyšší instanci globalistů (NWO). Tou je OSN;


- víte, co OSN připravuje? Připravuje dokument pod názvem Globální kompakt o migraci, který vytvoří povinnost zemím střední Evropy umožnit migrantům přístup do těchto zemí.


Tedy i do ČR, a to bez možnosti se bránit. Kvóty již nebudou důležité, důležité bude natěsnat rovnoměrněji do Evropy postupně (zatím „jen“) 58 milionů migrantů. Čistě administrativním rozhodnutím rádoby legalizovaným uvedeným Kompaktátem. Pokud tento dokument jako ČR nepodepíšeme, bude postačovat, když ho podepíše EU jako celek.


- víte, že EU se chystá podepsat tento Kompakt sama za všechny členské státy jako celek?


Tím se stane závazným pro všechny členské země a jeho neplnění bude sankcionováno Evropským soudním dvorem. Bude tedy pro nás závazné i bez našeho souhlasu a bez podpisu naší vlády;


- víte kdy má tento Kompakt být podepsán?


OSN hovoří o jeho přípravě do podzimu 2018, EU zase o tom, že sama bude připravena dříve. Počítejme tedy reálně před koncem 1. pololetí 2018.


A víte, jak lze tomuto ohrožení čelit?


Jedinou možností je nebýt členem EU. Tedy urychleně z této instituce vystoupit, jak jsme (zatím marně) navrhovali jako ANS již v předstihu před říjnovými volbami. Zatím ale má naše nová sněmovna evidentně jiné starosti, rozdělují se totiž funkce. To má absolutní přednost, stejně jako obstrukce s cílem zamezit sněmovně v její práci (tedy hry, zřejmě k odpoutání pozornosti občanů od skutečných problémů).


Situace je příliš vážná a na pokračování v těchto hrách v přímém přenosu krajně nevhodná. Důsledky jejího včasného neřešení poneseme všichni, bez rozdílu.


Programové body a z toho vycházející návrhy Aliance národních sil, nejsou náhodné. Stejně tak jako další její návrhy mají své jasné důvody a přicházejí v předstihu s cílem problémy řešit. Činit tak ale musí v praxi ti, kteří od voličů důvěru dostali.

Text byl publikován na CFP ZDE.

Text byl publikován na NR ZDE.

#ANS

Hlavní články
Nejnovější články
Achiv
Vyhledat podle témat
Zatím žádné štítky
Sledujte nás
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page