top of page

Hrozí ČR barevná revoluce? 2.část

JAK VZDOROVAT SCÉNÁŘI BAREVNÉ REVOLUCE


V minulé části jsme si popsali matričně-egregoriální elementy scénáře barevné revoluce, včetně určitých konkrétních detailů týkajících se tzv. tyrkysové revoluce, zahájené před prvním kolem prezidentské volby.Pojďme si nejprve zrekapitulovat nejdůležitější prvky scénáře:

 • Využívá ceremoniální magie k vytvoření a posilování egregoru

 • „Identifikátorem“ egregoru a spouštěčem matrice jsou barva a slovo „revoluce“

 • Hlavním zdrojem energie jsou negativní emoce – nenávist, pocit křivdy, touha po pomstě, konfrontace, konflikt

 • Konečným nebo průběžným cílem scénáře je rozpoutání násilí a zabíjení

 • Hlavními událostmi scénáře jsou:

 • Opakující se davová shromáždění

 • Utvrzování se v nenávisti, očerňování skutečného nebo domnělého protivníka

 • Odmítnutí výsledku demokratických voleb

 • Rituální lidská oběť

 • Vyvolání konfliktu velkého rozsahu

V dalším textu občas použijeme slovo „majdan“ namísto „barevná revoluce“ nebo „tyrkysová revoluce“, protože je to stručnější.

Z výše uvedeného stručného výčtu lze odvodit některé zásady a praktické rady, jak vzdorovat scénáři barevné revoluce.

 1. Veškerá opatření proti majdanu musí působit zejména v informační rovině.

 2. Zapomeňte na jakoukoliv formu násilí, konfliktu nebo konfrontace. To jsou zdroje, ze kterých egregor čerpá energii. Nezapojujte se do hádek. Nepřete se, zejména ne o podružnostech.

 3. Zrovna tak se nesnažte s „majdanisty“ souhlasit. Vhodný postoj je opatrné váhání, protějšku dá možnost zapochybovat. Pokud je váš protějšek příliš militantní nebo vyloženě agresivní, nenápadně se ztraťte.

 4. Základním pravidlem odporu je „nedělat vlny“. Nevyvolávat konflikty, zbytečně nešířit informace o těchto akcích mezi lidi, kteří o nich zatím nevědí a nelze předpokládat, že by mohli nějak užitečně majdanu čelit. Informace šiřte uvážlivě mezi stejně smýšlejícími lidmi, ale nerozhlašujte je velkým skupinám, které neznáte. Výsledek by mohl být opak toho, čeho chceme dosáhnout, což je utlumení majdanu, aby se nemohl rozvinout až do případného krvavého scénáře.

 5. K realizaci scénáře majdanu budou nutné nejrůznější provokace. Proto je důležité, aby (pokud možno) každá falešná informace mohla být vyvrácena. Pokud uvidíte někde v ulicích, jak nějaký štáb natáčí zinscenovanou scénku (například na rohu ulice se sejde 12 lidí, aby štáb mohl zblízka natočit „masovou demonstraci“), natočte pohled zdálky, který zachytí celý kontext situace, a podobně. Pokud se objeví úplně falešné fotografie, najděte na internetu originální zdroj a demaskujte dezinformaci. Například celá řada snímků „zraněných syrských dětí“ byla, jak se dodatečně ukázalo, pořízena jindy a jinde, například v Egyptě, Iráku, několik let zpátky.

 6. Jakmile začnou média šířit zprávy o „obavách z násilí“, nejlepší, co můžete udělat, je zůstat doma a nemíchat se do jakýchkoliv shromáždění davu, organizovaných ani náhodných. Kdo by chtěl v takové situaci pořizovat foto a video dokumentaci v terénu, musí si počínat s nejvyšší obezřetností.

 7. Egregor tohoto majdanu se zrodil v lůně římskokatolické církve. Věřící katolíci mají zakázáno zabývat se magií a samozřejmě mají zakázáno uctívat Satana. Vhodně načasovaný poukaz na to, že davové rituály na náměstích mají charakter satanistické magie, odkaz na jiné „barevné revoluce“ kde došlo k lidským obětem může alespoň některé zviklat v přesvědčení, že chozením na tyto akce „dělají bohulibou věc.“ Většina z nich si nebude připouštět, že se jedná o magii. Pokud to nepochopí, nemá cenu je za každou cenu přesvědčovat, ale i tak si potichu trvejte na svém.

 8. Sdílejte mezi sebou všechny novinky, ale nepropadejte hysterii ani panice. Všechno dělejte v klidu a s láskou.

 9. Pokud budete chtít působit na účastníky majdanu, se kterými se setkáte, nevyvolávejte konfrontaci tím, že jim budete „cpát“ informace, které nepřijmou. Je nutné postupovat buď formou otázek nebo (vy, kdo jste mistři v komunikaci) použít pokročilejší komunikační techniky k zasetí potřebné informace nebo pochybností.

 10. Monitorujte facebook, ale „nedělejte vlny“. Pokud byste se výrazně vměšovali do skupiny „Tyrkysová revoluce“, organizátoři by ji mohli uzavřít a tím by se zkomplikovalo její sledování.


Text byl publikován také na PL ZDE.

Text byl publikován též na CFP ZDE.


Hlavní články
Nejnovější články
Achiv
Vyhledat podle témat
Zatím žádné štítky
Sledujte nás
 • Facebook Basic Square
 • Twitter Basic Square
 • Google+ Basic Square
bottom of page