top of page

Výzva spoluobčanům: Je třeba jednat a zvolit Miloše Zemana!


Skoncujme s tolerancí kolaborantů se západoevropskými mocipány.


Chceme být součástí Evropy suverénních států od Atlantiku po Ural, s přátelskými vzájemnými vztahy mírové spolupráce. Česko patří jeho občanům, ne Evropské unii!


Nechceme rozvrat bratrských slovanských států, podřízení světovým oligarchům a jejich globálním společnostem.


Nechceme být osídleni lidmi s cizí neslučitelnou kulturou, která nás pokládá za své otroky. Cikány jsme nezměnili ani za 700 let, nezměníme ani Afričany či Araby. Porobí nás!


Nechceme se podílet na válkách na vzdálených bojištích. Tamní obyvatelé ať si vypořádají své problémy sami mezi sebou.


Nechceme být odbytištěm zastaralých amerických zbraní. Dnešní války se vedou jinými způsoby, před jejichž účinky nás nikdo nevaruje, naopak, zatajují nám je.


Chceme armádu, která bude doma bránit náš lid a naše majetky před katastrofami všeho druhu.


Nechceme nadále vystavovat naši mládež kořistnickým útokům nepřátelských ideologií.


Chceme skoncovat s falšováním našich dějin. Chceme, aby byly poučením a vodítkem pro budoucnost.


Nechceme propagaci půjček a uvádění početných vrstev občanů do otroctví dluhové pasti. Ignorujme invazní spotřebitelskou reklamu.


Chceme podporu občanské spolupráce v družstvech všeho druhu, co největší nezávislost na velkém kapitálu.


Nechceme zastupitele, kteří podporují rozkrádání posledních zbytků společenského vlastnictví nás všech. Chceme mít možnost takové lidi odvolat.


Není v možnostech prezidenta republiky Miloše Zemana všemu zápornému zabránit, ale může leccos zbrzdit či pozměnit.


Je v možnostech prezidenta Jiřího Drahoše příchod všeho záporného urychlit a přispět k prohloubení koloniální závislosti České republiky.


To mějte na paměti při nastávající volbě!


Hlavní články
Nejnovější články
Achiv
Vyhledat podle témat
Zatím žádné štítky
Sledujte nás
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page