top of page

V TÉTO PREZIDENTSKÉ VOLBĚ JDE O EXISTENCI NAŠÍ ZEMĚ.


Stojíme na dějinné křižovatce a máme na výběr dvě cesty: buď zvolit strategii národního státu a zachování České republiky, kterou představuje Miloš Zeman nebo strategii postupné likvidace ČR, kterou představuje Jiří Drahoš. Důležitost volby nové hlavy státu totiž souvisí s vývojem situace ve světě. Touto volbou velmi pravděpodobně rozhodneme o dalším osudu celé naší země.


V této prezidentské volbě jde tedy o střet mezi prosazováním českých národních zájmů a mezi prosazováním cizích zájmů u nás, a to na úkor našich občanů. Tato hlavní skutečnost je našimi masmédii zamlžována. Pouze se snaží o personifikaci, při níž zesměšňují a urážejí stávajícího prezidenta České republiky M. Zemana, podporovatele českých národních zájmů, a nepodloženě vyzdvihují obhájce cizích zájmů u nás J. Drahoše.


Doslova na našich hranicích se již nachází vlna islámských migrantů, kteří byli využiti jako zbraň ke zničení stávající Evropy – národních států, obyvatel, kultury, jazyků, náboženství způsobu života, atd. Migraci přímo podporuje bruselské vedení EU, jakož i mnozí představitelé většiny členských zemí EU. O obraně Evropy se ani neuvažuje! EU je propojena s NATO finančně, organizačně i personálně, a proto se ani NATO nehodlá zabývat jakoukoliv ochranou schengenských hranic.


Pod záminkou „ruského nebezpečí“ se přesunují stále nové vojenské jednotky USA a jejích satelitních zemí (členů NATO) k ruským hranicím ve snaze vyprovokovat válku s Ruskem, od níž si slibují někteří neoconi v USA, že jim válka s Ruskem opět poslouží k tomu, aby se USA znovu postavily na nohy. USA budují i nové vojenské základny v Rumunsku a Polsku či Slovensku, čímž se - v případě konfliktu s Ruskem - tyto země automaticky stanou cílem odvetné palby. Ze strany USA a NATO je velký zájem dostat do stejné situace také naši zemi. Kdo to nevidí nebo vidět nechce je blázen a sebevrah.


Existence našeho státu je ohrožena nejen z důvodu války s Ruskem, pokud se do ní necháme naplno zatáhnout, nýbrž i z hlediska setrvalých snah „sudetoněmeckého landsmanšaftu“ o revizi výsledků Postupimské konference, o jejich návrat do českého pohraničí a o návrat jejich majetků. Zejména nemovitostí. S tím souvisí rozmělňování jednotlivých členských zemí EU do euroregionů. V případě ČR jsou plánovány tři euroregiony: Čechy, Morava a Slezsko a jejich propojení s Německem, Rakouskem a Maďarskem. Cílem tohoto záměru je rozbít odpor jednotlivých členských států EU proti diktátu Bruselu, který se tak snaží obnovit v Evropě velkoněmeckou Říši, tentokrát ekonomickými prostředky.


Po roce 1989 nám byla předurčena pozice kolonie. Podle toho vypadají naše příjmy, důchody, kupní ceny čehokoliv a podřadná kvalita potravin. Tomu odpovídá také obrovský odliv zisku vytvořeného našimi lidmi do zahraničí – ať již z důvodu přechodu většiny našich výrobních prostředků a bank do zahraničních rukou či z důvodu uměle podtržené koruny.


V světě dochází k velkým změnám v souladu s plány světových globalistů. Lze reálně očekávat změny na mapách světa. Nadnárodní politika prochází totální restrukturalizací svého řízení! Staré struktury - skrze něž bylo provázeno nadnárodní řízení s národním - se boří a nové struktury se právě aktivují. Roste ekonomická politická a vojenská síla zemí na Východě (a to nejen Číny a Ruska) a Západ upadá ekonomicky, vojensky i morálně. Těžiště světového dění se přesunuje z euro-atlantického prostoru do euro-asijského a bylo by hrubou chybou na to nereagovat.


Proč je pro naši existenci nezbytné zvolit Miloše Zemana:


Prezident zastupuje stát (např. na summitu představitelů členských zemí EU, kde se může opírat ve svých stanoviscích o svoji přímou volbu občany ČR – a tedy např. odmítnout podepsat smlouvu Dublin IV, týkající se navážení migrantů do ČR dokonce nad dosavadní kvóty), pokud touto činností nepověří premiéra a


Prezident podepisuje mezistátní smlouvy prezidentského typu. Takovou smlouvou je např. Sociální kompakt, jehož podpis za všechny země EU v tomto roce si chce neoprávněně osobovat vedení EU. Je tedy nutné, aby český prezident takový postup dále rozšiřující dovoz migrantů k nám a naše povinnosti se o ně starat a zodpovídat za jejich jednání odmítl a navrhl jiné řešení celého problému.


Ukazuje se, že stále více spoluobčanů začíná chápat, že v těchto volbách nejde o výběr mezi „tlačenkou a nadívaným pávem“, a to se zdůrazňovanými negativy prvního a vymýšlenými pozitivy druhého kandidáta, jak se nám snaží podstrčit propagandistické prostředky. Lidé si začínají uvědomovat, že potřebujeme v čele státu nejen silnou osobnost a autoritu, ale i skutečného politika, kterého respektují i představitelé světových mocností. Někoho, kdo je schopen hájit naše národní zájmy a kterého nesponzorují zahraniční finančníci, jejichž zájmy jsou protinárodní! Jiří Drahoš je pro zahraniční sponzory (skrze „české“ neziskovky) ideální k tomu, aby si jezdil do Bruselu či Washingtonu pro příkazy a jejich výkon u nás doma prosazoval. Byl vybrán zvenčí k tomu, aby u nás prosazoval cizí zájmy na úkor těch našich. Jeho praxe jako politika je nulová, jeho dosavadní kontakty na světové politiky s výjimkou A. Merkelové rovněž. Již tyto skutečnosti samy o sobě by měly být postačující pro znovuzvolení M. Zemana prezidentem ČR na další funkční období, kdy jeho působení na tomto postupu budeme velmi potřebovat.


Současně p. Drahoš sděluje svojí představou o vlastním postupu při jmenování premiéra a sestavení nové vlády s „nejlepším ministrem financí“ M. Kalouskem v čele.


Nikdo není dokonalý, avšak je třeba postavit si žebříček priorit a předřadit v něm věci nejdůležitější před věci důležité. Dnes nás musí nutně spojovat společné zájmy.


Máme totiž v zásadě jen dvě možnosti, a to volit:

A/ dobrou naději nebo

B/ velmi špatnou jistotu.


A jak říkával prezident Masaryk, který hájil vždy české národní zájmy, v případech, kdy nastal problém, s nímž bylo třeba bojovat: „Tož budeme sedlat“.


Tato doba nastala i v současnosti, kdy jde bez přehánění o osud naší země a národa. Kdy každého hlasu na podporu M. Zemana bude zapotřebí tak, aby vyhrál přesvědčivou většinou. Tedy do sedel a k volbám! Jiní blaničtí rytíři než Vy sami, vážení spoluobčané, totiž nepřijedou!


Text vyšel na CFP ZDE.

Text vyšel na NR ZDE.

Text vyšel na PL ZDE.


Hlavní články
Nejnovější články
Achiv
Vyhledat podle témat
Zatím žádné štítky
Sledujte nás
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page