top of page

PETICE PROTI DUBLINU IV. získala 6,5 tisíce podpisů a byla předána vedení PS PČR.


Petice proti Dublinu IV. získala 6,5 tisíce podpisů. Veřejně byla publikována dne 5. února 2018. Dne 25. 5. 2018 byla předána předsedovi PS PČR Mgr. Radku Ondráčkovi a předsedkyni petičního výboru PS PČR Prof. JUDr. Heleně Válkové, CSc.. Dále byla předána státnímu tajemníkovi pro evropské záležitosti Úřadu vláda ČR Aleši Chmelařovi, MSc., v Kanceláři prezidenta republiky ČR a na velvyslanectví Polska, Maďarska a Slovenska. Zde je originál petice s podpisy zástupců organizací, které se na tvorbě petice podílely.Petice proti Dublinu IV

Vážení spoluobčané,

přiblížil se den, kdy Česká republika a ostatní státy Evropské unie mohou přijít o poslední zbytky suverenity. Přiblížil se den, kdy v Praze, Brně, Ostravě a dalších městech mohou vznikat no go zóny, stejné; jako ve Francii, SRN, Švédsku a dalších zemích. Pomyslným bodem zlomu je návrh Evropské komise na změnu azylové legislativy, známý pod označením Dublin IV.

Ze zmíněného dokumentu:

1. O rozmisťování žadatelů o azyl má rozhodovat bruselský úřad, bez ohledu na nesouhlas vlád členských států

2. Má být vytvořen automatický mechanismus trestání států, které se budou přijímání azylantů bránit. Hrozí vysoké pokuty a omezování evropských dotací

3. Návrh obsahuje pasáže, ze kterých je zřejmé, že žadatelé o azyl, u kterých je malá šance na integraci do evropského kulturního prostředí, budou přednostně přidělováni do zemí, kde je zatím migrantů méně, než v západoevropských státech. V podstatě se tedy jedná o země Visegrádské čtyřky.

4. Dublin IV je nutné posoudit spolu s další aktivitou Evropské komise – harmonizací sociální politiky, sjednocením výše sociálních dávek pro migranty.

Vláda České republiky zatím Dublin IV odmítá. Za to ji patří dík. Je ovšem jasné, že bude vystavena nemalému tlaku ze strany Bruselu. Zavazujeme vládu, aby v žádném případě tomuto tlaku neustupovala. Na místě není ani sjednávání kompromisů. Proto se obracíme na vládu, na všechny poslance, senátory a europoslance s výzvou – vytrvejte i za cenu citelných sankcí ze strany EU, i za cenu toho, že toto společenství opustíme.

Vážení občané ČR, přispějte k zachování svrchovaného státu a připojte svůj podpis na přiložené petiční archy.

V Praze dne 4. 2. 2018

Petiční výbor:

PhDr. Zdeněk Soukup – mluvčí Platformy evropské civilizace Benjamin Kuras – spisovatel a publicista David Nepimach -7. republika PhDr. Vladimíra Vítová, PhD – Aliance národních sil MUDr. Marek Obrtel – Národní domobrana Lukáš Lhoťan - Eurabia


ZDROJ ZDE, VČETNĚ PETICE KE STAŽENÍ.


___________________________________________________________________


Text byl publikován na CFP ZDE.

Text byl publikován též na NR ZDE.


Hlavní články
Nejnovější články
Achiv
Vyhledat podle témat
Zatím žádné štítky
Sledujte nás
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page