top of page

10 velkých hříchů českého parlamentu

Parlament ČR se dělí na Poslaneckou sněmovnu a Senát. Obě složky předstírají a obelhávají nás, že máme demokracii. Za to na ně platíme neskutečné peníze z našich chudých daňových kapes.

Poslanecká sněmovna je něco jako svazácky ústav pro podporu a vývoj politických dobrodruhů a loupeživých politruků. Tito nám časem nekontrolovatelně „demokraticky“ vyrostou na politrucké dinosaury a superdinosaury.

Senát je jakýsi apendix a reziduál - tudíž zbyteční úřad a odkladiště pro zasloužilé politrucké dinosaury a superdinosaury, pokud už nemají své bohaté poslanecké koryta v české sněmovně nebo v europarlamentu. Slováci nemají Senát. A vůbec jej nepostrádají ve svém politickém systému! Proč asi?


10 velkých hříchů českého kap. parlamentu

1. Schválení církevních restitucí, navíc s pomocí odsouzeného poslance, v jejichž rámci dostaly majetek i náboženské společnosti, které v Československu před r. 1989 neexistovaly nebo nepůsobily.

2. Schválení dohody CETA (liberalizace obchodních vztahů EU a Kanady), která umožní nadnárodním korporacím žalovat státy i celou EU a nadřadí zájmy a zisk korporací nad zájmy i legislativu států (náhrada za odmítnutou TTIP).

3. Protiústavní vysílání jednotek Armády České republiky do zahraničí na dobu delší než 60 dnů.

4. Protiústavní zákon o exekucích zavádějící vymáhání práva soukromými osobami s právem zisku a umožňující exekutorům zabavit při výkonu exekuce věci jiné osobě než dlužníkovi.

5. Protiústavní zákon o vstupu úředníků do obydlí bez povolení soudu za účelem kontroly topenišť.

6. Protiústavní zákon o vstupu do obydlí policíí bez příkazu soudu za účelem hledání legálně držených zbraní.

7. Protiústavní zákon omezující zakládání politických stran a diskriminující činnost malých mimoparlamentních stran.

8. Protiústavní zákon umožňující úředníkům (ČOI) vstup do uzavřených obchodních prostor i násilím bez povolení soudu a v nepřítomnosti majitele.

9. Protiústavní zákon umožňující úředníkům (ČOI) vystupovat při kontrolách pod falešnou identitou.

10. Zákon Solar baron Act nadiktovaný poslancům zainteresovanými „podnikateli“, který zavedl pravidelné státní dotace soukromým výrobcům elektřiny a pro stát vyšší výkupní ceny elektřiny ze solárních zdrojů než jsou prodejní ceny spotřebitelům.

PS:

Máme asi 70.000 bezdomovců, kteří se nikdy nedomohou svého práva. A cca 200.000 osob je v ekonomické ilegalitě, odkázáni na brigády a platbu hotově. Ovšem naší justici to nevadí, i nadále horlivě razítkuje rozsudky, které nikam nevedou. Exekutoři před sebou tlačí horu pohledávek ve výši asi bilionu Kč a nikomu ve státní správě to není divné.


Text je převzat z diskuse na NR ZDE:


Hlavní články
Nejnovější články
Achiv
Vyhledat podle témat
Zatím žádné štítky
Sledujte nás
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page