top of page

OTEVŘENÝ DOPIS, ADRESOVANÝ PANU PREZIDENTOVI, OHLEDNĚ DUBLINU IV. A GLOBÁLNÍHO KOMPAKTU

Praha 21. 2. 2018


Vážený pane prezidente,


tento rok bude rokem závažných rozhodnutí pro náš stát, a to s obrovskými dopady nejen pro jeho obyvatele, nýbrž i pro národ jako takový. Má být totiž projednána a podepsána smlouva Dublin IV. a následně i smlouva OSN tzv. Globální kompakt.


Naprosto převažující většina národa má oprávněné obavy o další existenci našeho státu, jazyka, kultury a způsobu života. Má obavy z plánované islamizace Evropské unie a tedy i ČR. Na rozdíl od zemí západní Evropy jsme však neměli nikdy žádné kolonie, vždy jsme žili jen ze své vlastní práce, ze které navíc spíše profitovali ještě i cizí. Nevidíme tedy sebemenší důvod k tomu, abychom k nám zvali masově migranty z jiných zemí.


Dle dostupných informací má být smlouva Dublin IV. projednávána na nejvyšší úrovni v červnu t.r.., přičemž tato smlouva mj.:


a/ omezí zodpovědnost prvních států za migranty a přenese ji na jiné státy EU, tedy i na ČR;


b/ k tomuto účelu zřizuje trvalý alokační mechanismus, který má fungovat permanentně a rozdělovat rovnoměrně migranty do všech členských zemí EU, a to i nad rámec dosud stanovených kvót, tedy i do ČR;


c/ umožní rozložit narůstající počty migrantů legálně rozdělovat mezi všechny členské země EU, včetně těch, které na hranicích Schengenu svá území nemají. Tito migranti budou tak přednostně přerozdělování do čtyř zemí (V4), které zatím přijaly nejméně migrantů. Jednou z přednostních destinací pro migranty se tak stane i ČR;


d/ obsahuje i tzv. reformu evropského azylového práva s tím, že cílem je zajistit ochranu migrantů již v regionu jejich původu. Migranti budou tak zlegalizováni ještě před odjezdem z domovské země. Jejich přepravu do Evropy budou zajišťovat neziskovky.


To znamená, že členské země (a tedy i ČR) budou muset přijímat trvale migranty, které jim bude přidělovat evropská agentura pro azyl nebo platit miliardové pokuty (EUR 250 tis./1 migranta v případě jejich odmítnutí).


Dále to znamená, že budeme muset předat evropské agentuře pro azyl a neziskovkám pravomoci k povolování pobytu migrantů na našem území. Tyto „instituce“ tak mají nahrazovat rozhodování vlád jednotlivých členských zemí EU.


Podle dalších navrhovaných smluvních dokumentů má dojít ke sjednocení sociální politiky a dávek v rámci EU s cílem zabránit dalšímu přesunu migrantů ze země, do níž byli přerozděleni. Měsíční příspěvek na 1 migranta přitom činí v Německu EUR 700,-, tj. cca 21.000 Kč. Dojde tak k obrovskému jednostrannému a ničím nezdůvodněnému zvýhodňováni migrantů oproti českým občanům a nejvíce seniorům, kteří si na důchod platili celý život. Rozdíly budou doslova propastné.


Na podzim r. 2018 má být v návaznosti na smlouvu Dublin IV. projednána na půdě OSN a následně i podepsána smlouva pod názvem Globální kompakt k migraci, a to mezi OSN a Evropskou komisí, která hodlá uzurpovat si právo podepsat tuto smlouvu za členské země EU jako akt společné zahraniční a bezpečnostní politiky EU, a to i bez jejich souhlasu.


Podle této smlouvy:


a/ má vzniknout občanům třetích zemí právo na migraci a to z kategorie občanských práv;


b/ státy, které tuto smlouvu podepíší a ratifikují, by se tímto krokem měly vzdát úplné kontroly svých vlastních státních hranic. Organizování migrace by tak mělo přejít z rukou orgánů jednotlivých států na Úřad vysokého komisaře OSN pro uprchlíky a na neziskovky;


c/ podpisem této smlouvy Evropskou komisí by se tato smlouva měla stát závaznou pro všechny členské země EU a její případné neplnění má být vymahatelné a sankcionovatelné Evropským soudním dvorem.


Význam a dopady na další vývoj v jednotlivých zemích z titulu obou shora uvedených smluv si uvědomují představitelé některých zemí, a proto vyjádřili nesouhlas s takovým postupem na úrovni Výboru stálých zástupců – jedná se o Polsko a Maďarsko. Od smlouvy Globální kompakt již odstoupily USA, dále pak Dánsko a Švýcarsko. K nim se dle posledních zpráv přidalo i Maďarsko.


S ohledem na uvedené skutečnosti obracíme se tímto na Vás, vážený pane prezidente, jako na nejvyššího představitele našeho státu, s žádostí:


a/ ponechat si řešení shora uvedené agendy v plném rozsahu ve svých rukou;


b/ odmítnout podpis smlouvy Dublin IV.;


c/ vyjádřit zásadní nesouhlas s případným vytvářením finančního tlaku na ČR ze strany vedení EU v této souvislosti, a to včetně zvážení účinných protiopatření ze strany našeho státu;


d/ vyjádřit zásadní nesouhlas s tím, aby jakýkoliv orgán EU podepisoval za ČR Globální kompakt či jiný typ smlouvy a odstoupit od smlouvy Globální kompakt podobně, jak to již učinily shora uvedené země.


Nepochybujeme o tom, že tímto dopisem vyjadřujeme zájem většiny obyvatel našeho státu, a to i nad rámec Vašich voličů v nedávné prezidentské volbě, neboť jde nyní o vše. Schyluje se k recidivě Mnichovské smlouvy z r. 1938 (o nás bez nás) a je jistě v zájmu nás všech již poučených historií této recidivě a tím i nejhoršímu pro náš stát Vaším osobním zásahem a naší podporou zabránit.


S pozdravem


Ing. Jaroslav Tichý / Aliance národních sil, www.aliancens.cz

PhDr. Vladimíra Vítová, Ph.D. / předsedkyně Aliance národních sil a České mírové fórum

Petr Schnur, MA / České mírové fórum, místopředseda, www.ceskemiroveforum.com

Miroslav Starý / ANS, KČP, ČSBS a Severočeská pravda, www.severoceskapravda.cz

PhDr. Zdeněk Soukup / Platforma evropské civilizace, předseda, www.platformaec.cz

Ing. Karel Janko / Česká strana národně socialistická, předseda, www.csns2005.cz

Ing. Ivan Kratochvíl / Českoslovenští vojáci v záloze za mír, předseda www.csvvz.cz

PhDr. František Krejča / Národní domobrana, člen rady, www.narodnidomobrana.cz

MUDr. Marek Obrtel / Národní domobrana, člen rady, www.narodnidomobrana.cz

Ludvík Adámek / Občané 2011 – Spravedlnost pro lidi, předseda, www.obcane2011.eu

Ing. Marie Paukejová / Jihočeská růže, předsedkyně, www.jihoceskaruze.estranky.cz

JUDr. Ogňan Tuleškov / České národní listy, www.ceskenarodnilisty.cz

JUD. Rudolf Peltan / Klub českého pohraničí, předseda, www.klub-pohranici.cz

Martin Marcikán / Svobodný vysílač, www.svobodny-vysilac.cz

JUDr. Karel Hais / Český ombudsman, předseda, www.ceskyombudsman.webgarden.cz

Zdeněk Chytra / Freedom for Europe / www.facebook.com/groups/wtoreality

PhDr. Ivan Müller, BA, MA, Ph.D. / historik, Votice

Ing. Jiří Oberreiter / ekonom zahraničního obchodu, Praha

Věra Jelínková / důchodkyně, Ostrava

Ludvík Smýkal / zeměměřič, Praha

MUDr. Silvie Kovářová / zubní lékařka, Plzeň

Ing. Pavel Nečas / podnikatel, Praha

Jindřich Vavruška / analytik, Praha

Ing. Jan Janíček / občan ČR

Jana Lorencová / novinářka

Stanislav Esner / profesionální řidič

Zdeněk Bálek / policista

Ing. Jaromír Bradávka / občan ČR

Antonín Holub / občan ČR

Jaroslav Homola / občan ČR

Květoslava Verešová / Klub českého pohraničí

Ladislav Šimáček / Klub českého pohraničí

Antonín Suk / Aliance národních sil a Klub českého pohraničí

Karol Hrdina / Klub českého pohraničí a KSČM

Zdenka Jirmanová / KKČP, ANS, KSČM a Český svaz bojovníků za svobodu

Leoš Hamrský / Klub českého pohraničí

Jan Koros / Klub českého pohraničí a KSČM

Jana Hartmanová / Levicový klub žen, www.levicovyklubzen.cz

František Hainz / KČP, ČSBS www.zasvobodu.cz a KSČM

Oldřich Votrubec / KČP a KSČM

Stanislav Rulc / Klub českého pohraničí

RSDr. Oldřich Baťka / Klub českého pohraničí a ČSBS

Zbyněk Cincibus / KČP, ČSBS a KSČM

Josef Svoboda / KČM a KSČM

Ing. Pavel Rejf, CSc. / České národní listy, www.ceskenarodnilisty.cz

Text byl publikován na NR ZDE.

Text byl publikován také na QS ZDE.

Text byl publikován na PL ZDE.

Text byl publikován na CFP.

Text byl publikován na TADESCO ZDE.

Text byl publikován v LN ZDE.

Hlavní články
Nejnovější články
Achiv
Vyhledat podle témat
Zatím žádné štítky
Sledujte nás
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page