top of page

Pietní akt na osvobození Prahy Rudou armádou


Stále častěji a systematičtěji se objevují pokusy změnit historii. Souvisí to s tím, že v rámci EU je postupně realizován lživý projekt jednotného evropského dějepisu, který bude členským zemím nadiktován - pochopitelně bez ohledu na fakta.


V Polsku je přepisování dějin trestným činem – měli bychom se rozhodně u Poláků poučit.


V první linii historii lživě interpretují média – a to jak veřejnoprávní služby, tak i mainstreamová.


A pak samozřejmě celý vzdělávací systém.


Především jde o falšování událostí z dob okupace a druhé světové války vůbec.


Od 90. let všechna média hlavního proudu, která jsou podporována buď nadnárodními koncerny nebo globalistickými nadacemi – což je de facto totéž – předělávají dějiny dle obrazu svého – navzdory historickým faktům.


Média a školy vytvářejí novou verzi dějin.


Zde je několik konkrétních příkladů:


OTÁZKA VINY.


Skutečná historie říká, že naprostá většina Němců se ztotožnila s nacistickým režimem a zůstala mu věrná až do posledních válečných dnů.


Naopak na české straně nacházel nacismus odezvu jen ojediněle.


Politicky korektní historie však tvrdí, že vina má být rozdělena rovnoměrně a že poměr dobrých a špatných lidí byl všude stejný.


ODBOJ.


Skutečná historie ukazuje, že Češi se nenechali za okupace zlomit a kladli odpor. V procentu popravených vlastenců Češi patří mezi nejaktivnější evropské národy. Podle politicky korektní historie však prý žádný významnější odboj neexistoval.


KOLABORACE.


Skutečná historie ukazuje, že většina Čechů se nenechala zlomit ani tím nejbrutálnějším násilím. Snad nikde nebylo tak málo kolaborantů jako v protektorátu Böhmen und Mähren. Politicky korektní historie však tvrdí, že Češi byli kolaborantský národ.


VYHNÁNÍ NĚMCŮ.


Skutečná historie ukazuje, že odsun probíhal kultivovaně, na tehdejší poválečnou dobu humánně, že násilné excesy byly ojedinělé a byly dílem kriminálních skupin. Politicky korektní historie však tvrdí, že se jednalo o vlnu brutálního násilí, navíc podporovaného vládou.


Ve dnech 11. - 12. května, se koná v Paříži konference k výročí Maastrichtu a k situaci v Evropě a ve světě. Zúčastní se jí členové ČMF.


Evropská unie neznamená mír, ale militarizmus a války, ať již ve vleku USA nebo z vlastních velmocenských ambicí a neokoloniálních choutek.


Evropská unie nepřinesla prohloubení participace lidu na politickém rozhodování a posílení práva, ať již národního nebo mezinárodního, ale naopak jejich pohřeb.


Evropská unie chce zkreslovat historii výsledků Druhé světové války a s tím je nutno vyjádřit jasný a radikální nesouhlas!


Vladimíra Vítová,


Praha 9.5.2018

_____________________________V průběhu Pražského povstání padlo 2898 českých povstalců. Sovětské velení zahájilo pražskou strategickou útočnou operaci den po vypuknutí Pražského povstání - 6. května. Trvala do 11. května a vrhlo do ní obrovské síly: na jejím začátku 1 770 637 sovětských, 139 495 rumunských, 69 522 polských a 48 400 československých vojáků. Ve výzbroji bylo 29 496 děl a minometů, 1808 tanků a samohybných děl a 3014 bojových letounů. Proti nim stojící skupina armád „Střed“ polního maršála Ferdinanda Schörnera čítala 900 000 vojáků, 9700 děl a minometů, 1900 tanků a útočných děl a tisíc bojových letounů. Sovětská vojska ztratila podle oficiálních ruských údajů z roku 1993 49 348, 1. a 4. rumunská armáda 1730, polská 2. armáda 887 a 1. československý armádní sbor 533 osob. V bojích na přístupech ku Praze, v Praze, za nás položilo své životy 662 sovětských vojáků.


Hlavní články
Nejnovější články
Achiv
Vyhledat podle témat
Zatím žádné štítky
Sledujte nás
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page