POZVÁNKA na vyhlášení Dne vyhnání Čechů z českého pohraničí v roce 1938, čtvrtek 28. 6. 2018 od 17:00 hod, Praha


Ve čtvrtek dne 28. června 2018 od 17.00 - 18.00 hod. se uskuteční ohlášené shromáždění před Velvyslanectvím SRN - Vlašská 19, Praha 1, kde bude vyhlášen den 30. ZÁŘÍ, jako Památný den vyhnání Čechů z českého pohraničí v roce 1938. 

 

 

 

Památný den vyhnání Čechů z českého pohraničí

 

 

Ve Spolkové republice Německo je připomínán celosvětový Památný den vyhnání, kterým je všeobecně odsuzováno genocidium, etnické čistky apod., ale v Německu je tento den směrován termínově především k transferu bývalých obyvatel ČSR německé národnosti, kteří si v roce 1938 a 1939 sami a dobrovolně zrušili své občanství Československé republiky a stali se občany německé nacistické III. Říše. Nebyla to pouze Československá republika, odkud byli občané německé nacistické III. Říše transferováni do některé z okupačních zón poraženého Německa. Transfer Němců probíhal také z Polska, Francie, Holandska a z Belgie, ale je to pouze Česká republika, vůči níž jsou vedeny útoky „sudetoněmeckých“ landschmaschaftů.

 

Je třeba připomenout výsledek tehdejších mezinárodních dohod (Pařížská dohoda a Postupimská dohoda), které nutnost trransferu minoritních skupin obyvatelstva v Evropě zavedly „ pro upevnění míru a klidu v Evropě jednou pro vždy“.

 

Tyto dohody jednoznačně rozhodly o německém majetku mimo území Německa
a přesto jsou neustále různými spolky i jednotlivci z německé a rakouské strany uplatňovány nároky na vracení majetku zpět do německých rukou. Těmito požadavky se mnohdy zabývá i vláda ČR a naše soudy. Nerespektování těchto zásadních rozhodnutí vede až do současnosti.

 

Trvalou platnost těchto dohod zdůraznil Prof. Dr. Georgie E. Glos J.S.D.  odborník na mezinárodní vztahy obracející se přímo na Čechy s tím, že je na nich, zda této skutečnosti využijí, nebo podlehnou tlakům ze strany revanšistů. Tento americký odborník na mezinárodní právo upozorňuje, že to byla především vláda Velké Británie, která přišla s touto myšlenkou a prosadila transfer Němců žijících mimo území Německa do Německa po 2. sv. válce.

 

Abychom se vůči aktivitám německých a také některých českých „sudetoněmeckých“ spolků postavili čelem, navrhuje se vyhlásit den 30. září jako Památný den vyhnání Čechů z českého pohraničí.

 

Vlastenecké fórum:

           

            - Český svaz bojovníků za svobodu,

            - Sdružení osvobozených politických vězňů a pozůstalých, z.s.

            - Sdružení čs. zahraničních letců-Východ, z.s.

            - Kruh občanů ČR vyhnaných v roce 1938 z pohraničí, z.s.

            - Společnost Ludvíka Svobody, z.s.

            - Svaz vojenských veteránů ČR, z.s,

            - Rada seniorů ČR, z.s.s.

            - Společnost Dr. Edvarda Beneše, z.s.

            - Klub českého pohraničí, z.s.

            - Slovanský výbor ČR, z.s.

            - Vlastenecké sdružení antifašistů, z.s.

            - České mírové fórum, z.s.

 

Doplněk:

 

České mírové fórum navrhuje, aby během shromáždění zazněly tyto požadavky:

 

1. požadavek na Vládu ČR : zaslat oficiální Protest vůči výrokům A. Merkelové s odvoláním na rozhodnutí vítězných mocností

 

2. požadavek na Prezidenta ČR: zaslat oficiální protest  Prezidentovi SRN

 

3. požadavek na Parlament ČR: zaslat oficiální protest předsedovi Bundestagu a předsedovi Evropského parlamentu

 

To vše zároveň s požadavkem omluvy vlády SRN vůči ČR - vyslovené veřejně na půdě Evropského parlamentu a v médiích.

Please reload

Hlavní články

Stanovisko ANS k prohlášení A. Merkelové o tom, že pro vyhnání Němců po válce neexistovalo morální ospravedlnění.

June 21, 2018

1/5
Please reload

Nejnovější články
Please reload

Achiv
Please reload

Vyhledat podle témat
Please reload

Sledujte nás
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square

© 2018 ALIANCE národních sil

  • ANS YouTube
  • ANS Facebook