top of page

POZVÁNKA na vyhlášení Dne vyhnání Čechů z českého pohraničí v roce 1938, čtvrtek 28. 6. 2018 od 17:0

Ve čtvrtek dne 28. června 2018 od 17.00 - 18.00 hod. se uskuteční ohlášené shromáždění před Velvyslanectvím SRN - Vlašská 19, Praha 1, kde bude vyhlášen den 30. ZÁŘÍ, jako Památný den vyhnání Čechů z českého pohraničí v roce 1938.

Památný den vyhnání Čechů z českého pohraničí



Ve Spolkové republice Německo je připomínán celosvětový Památný den vyhnání, kterým je všeobecně odsuzováno genocidium, etnické čistky apod., ale v Německu je tento den směrován termínově především k transferu bývalých obyvatel ČSR německé národnosti, kteří si v roce 1938 a 1939 sami a dobrovolně zrušili své občanství Československé republiky a stali se občany německé nacistické III. Říše. Nebyla to pouze Československá republika, odkud byli občané německé nacistické III. Říše transferováni do některé z okupačních zón poraženého Německa. Transfer Němců probíhal také z Polska, Francie, Holandska a z Belgie, ale je to pouze Česká republika, vůči níž jsou vedeny útoky „sudetoněmeckých“ landschmaschaftů.


Je třeba připomenout výsledek tehdejších mezinárodních dohod (Pařížská dohoda a Postupimská dohoda), které nutnost trransferu minoritních skupin obyvatelstva v Evropě zavedly „ pro upevnění míru a klidu v Evropě jednou pro vždy“.


Tyto dohody jednoznačně rozhodly o německém majetku mimo území Německa a přesto jsou neustále různými spolky i jednotlivci z německé a rakouské strany uplatňovány nároky na vracení majetku zpět do německých rukou. Těmito požadavky se mnohdy zabývá i vláda ČR a naše soudy. Nerespektování těchto zásadních rozhodnutí vede až do současnosti.


Trvalou platnost těchto dohod zdůraznil Prof. Dr. Georgie E. Glos J.S.D. odborník na mezinárodní vztahy obracející se přímo na Čechy s tím, že je na nich, zda této skutečnosti využijí, nebo podlehnou tlakům ze strany revanšistů. Tento americký odborník na mezinárodní právo upozorňuje, že to byla především vláda Velké Británie, která přišla s touto myšlenkou a prosadila transfer Němců žijících mimo území Německa do Německa po 2. sv. válce.


Abychom se vůči aktivitám německých a také některých českých „sudetoněmeckých“ spolků postavili čelem, navrhuje se vyhlásit den 30. září jako Památný den vyhnání Čechů z českého pohraničí.


Vlastenecké fórum:

- Český svaz bojovníků za svobodu,

- Sdružení osvobozených politických vězňů a pozůstalých, z.s.

- Sdružení čs. zahraničních letců-Východ, z.s.

- Kruh občanů ČR vyhnaných v roce 1938 z pohraničí, z.s.

- Společnost Ludvíka Svobody, z.s.

- Svaz vojenských veteránů ČR, z.s,

- Rada seniorů ČR, z.s.s.

- Společnost Dr. Edvarda Beneše, z.s.

- Klub českého pohraničí, z.s.

- Slovanský výbor ČR, z.s.

- Vlastenecké sdružení antifašistů, z.s.

- České mírové fórum, z.s.

Doplněk:

České mírové fórum navrhuje, aby během shromáždění zazněly tyto požadavky:

1. požadavek na Vládu ČR : zaslat oficiální Protest vůči výrokům A. Merkelové s odvoláním na rozhodnutí vítězných mocností

2. požadavek na Prezidenta ČR: zaslat oficiální protest Prezidentovi SRN

3. požadavek na Parlament ČR: zaslat oficiální protest předsedovi Bundestagu a předsedovi Evropského parlamentu

To vše zároveň s požadavkem omluvy vlády SRN vůči ČR - vyslovené veřejně na půdě Evropského parlamentu a v médiích.


Hlavní články
Nejnovější články
Achiv
Vyhledat podle témat
Zatím žádné štítky
Sledujte nás
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page