Please reload

Vážený pane poslanče,

dovolujeme si Vám zaslat V ý z v u poslancům Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR

V r. 2018 mají být ze strany ČR podepsány či ratifikovány mezinárodní smlouvy, které budou mít velký dopad na náš stát, národ, rodiny, jazyk, kulturu, nábo...

February 24, 2018

Praha 21. 2. 2018

Vážený pane prezidente,

tento rok bude rokem závažných rozhodnutí pro náš stát, a to s obrovskými dopady nejen pro jeho obyvatele, nýbrž i pro národ jako takový. Má být totiž projednána a podepsána smlouva Dublin IV. a následně i smlouva OSN tzv. Globál...

January 18, 2018

Hosté:
PhDr. Vladimíra Vítová, Ph.D., Aliance národních sil
Ing. Jaroslav Tichý, Aliance národních sil
Jindřich Vavruška, spolupracovník Fondu konceptuálních technologií

Pořad je j poslechu také ZDE.

January 16, 2018

Zde je odpověď pana premiéra Andreje Babiše na dopis, který mu zaslalo několik vlasteneckých subjektů. Za velmi důležitá považujeme následující slova pana předsedy vlády ČR: "Ujišťuji Vás, že vláda ČR bude prosazovat aktivní a srozumitelnou zahraniční politiku jednozna...

January 16, 2018

V sobotu dne 13. 1. 2018 se konal seminář na téma Aktuální problematika "sudetoněmeckých" vztahů a role Německa vůči ČR a EU. Seminář se uskutečnil díky laskavosti KSČM v prostorách budovy této politické strany. Seminář organizovalo České mírové fórum v rámci Aliance n...

​Média ČR ve světovém kontextu

Během několika málo měsíců prošel obsah západních a mezinárodních médií hlubokými změnami. Jsme svědky vzniku jakési dominantní entity (mediální kliky), o které nevíme skoro vůbec nic (ani o jejích tvůrcích, ani o jejích skutečných záměrec...

February 18, 2017

Na současné civilizační úrovni jsou pro člověka podstatné dvě opory. Rodina a národ. Proč je v současné době vlastní národ pro člověka důležitý? Národ je nejširší pospolitost, se kterou jsou lidé schopni se smysluplně ztotožnit, ať už vědomě, nebo nevědomě, a proto jej...

February 15, 2017

A)   Všeobecně je nutno vycházet z toho, že:

1) vzdělání je dominantně SPOLEČENSKÝM STATKEM. Jako takové má být  v rozhodující míře financováno z veřejných prostředků. Měřítkem efektivity jejich vynakládání pak musí být hlavně jeho uplatnitelnost. Smyslem vzděláván...

February 15, 2017

Nemůžeme si již dovolit se v podzimních volbách 2017 mýlit! Mají-li se konečně začít prosazovat skutečně zájmy a vůle většiny národa, pak to pouhé demonstrace na náměstích nevyřeší, ale musíme jít k volbám! My v ANS se domníváme, že nejlepšími kandidáty jsou takové oso...

February 15, 2017

  • Ctíme a respektujeme závazky k našim předkům.

  • Národ není přežitek, ale přirozená sociální lidská jednotka.

  • Vycházíme a navazujeme na tradici utvářenou po staletí společnou kulturou a jazykem.

  • Jsme si vědomi, že je nezbytné převzít zodpovědnost za vše...

Please reload

Stanovisko ANS k prohlášení A. Merkelové o tom, že pro vyhnání Němců po válce neexistovalo morální ospravedlnění.

June 21, 2018

1/5
Please reload

Nejnovější články
Hlavní články
Hledat podle značek
Please reload

Sledujte nás
  • Facebook Basic Square

© 2018 ALIANCE národních sil

  • ANS YouTube
  • ANS Facebook