Please reload

August 18, 2017

Pro českou komunitu je typické, že nehodný hodnostář, ověšený jakýmikoliv tituly, je k smíchu. Češi jako celek jsou ochotni uznat jen autoritu přirozenou, která je odvozena od duchovních vlastností dotyčného. Osoba Hitlera v Česku vy byla vždy jen předmětem vtipkování...

Nedávno A. Babiš slavnostně představil svou knihu s názvem „O čem sním, když náhodou spím“ (2017, 282 s.). Přitom poukázal i na hlavní myšlenky knihy, které zapadají do koloritu jeho programových návrhů posledních let, respektive je podle téže logiky doplňují.

Jak známo...

ANS je platforma vlasteneckých sil. Její původní záměr - zastřešovat malé neparlamentní politické strany, hnutí a spolky – nestihl být z technických a časových důvodů zrealizován do vyhlášení těchto parlamentních voleb. Členové ANS tedy budou v těchto volbách kandidova...

April 24, 2017

Požádali amazonské indiány o komentáře k našemu světu, kterému se oni vyhýbají seč jim síly stačí. Ukázali jim to nejlepší i to nejhorší. V poledne indiáni pozvali tazatele do mužského obydlí, kam ženy nesmějí.

Jejich moudrost je prověřená věky a naše blbost je prověřen...

April 23, 2017

Vidění světa KSB spočívá v tom, že objektivní realita je trojjednota Matérie-Informace-Míry plus Všedržitel (Tvůrce, hierarchicky nejvyšší řízení, nadvesmírná realita), všechny věci jsou navzájem propojeny a nic se neděje náhodně, realita je propojenou mozaikou, nikoli...

November 25, 2016

Politici nám lžou celé 23 roky od vzniku České republiky v roce 1993. Naše ústava škodí především našemu národu a jeho zájmům. Mezinárodní smlouvy mají přednost, i když škodí naší zemi a lidem. Politici se zaprodali a 23 roky lžou a mlží. Mají strach přiznat svůj nejvě...

August 4, 2016

Pokud se díváme na společnost jako na objekt řízení, pak je život (jak v aspektu rozvoje, tak i v aspektu degradace až do zániku) podřízen objektivním zákonitostem, které je možné rozdělit na šest kategorií. V každé z nich zákonitosti vykazují ten či onen vliv na sebe...

July 22, 2016

O radu pána hvězd žádal jsem,

jak bude dál s lidským plemenem.

V odpovědi málo naděje je.

Pravil hvězd ten pán:

"Člověku a všemu živému jsem život dal,

člověku navíc intelekt, aby svůj domov spravoval,

aby ráj z něj udělal.

Ten tvor, člověk, zpych!

Svou nenasytnou hamižností n...

July 17, 2016

V rámci změn  společenské efektivnosti, národohospodářské politiky, armády, bezpečnosti a jiné funkce vlády a státních orgánů v České republice, o které  mj. usilují účastníci ANS, je rovněž na pořadu otázka zemského uspořádání, které se po změnách v porevolučních lete...

July 17, 2016

Názorů na nejhlubší smysl lidského života, na poslání člověka v našem fyzickém světě, jsou stovky. Od těch nejkonzumnějších glorifikujících moc a kariéru, peníze a jejich bezuzdné užívání, až po ty rádoby nejduchovnější hlásané nejrůznějšími guru, z nichž mnozí se ozna...

Please reload

Stanovisko ANS k prohlášení A. Merkelové o tom, že pro vyhnání Němců po válce neexistovalo morální ospravedlnění.

June 21, 2018

1/5
Please reload

Nejnovější články
Hlavní články
Hledat podle značek
Please reload

Sledujte nás
  • Facebook Basic Square

© 2018 ALIANCE národních sil

  • ANS YouTube
  • ANS Facebook