Please reload

1. část je publikována ZDE.

Část 2/2

3/ V okolním světě přichází do života dosud účelově zabrzděná průmyslová revoluce 4.0 spolu se svými důsledky, které lze zahrnout souhrnně do 5. Kondratěvovy vlny. Přichází tedy robotizace výroby, ztráta pracovních míst pro desítky pr...

Část 1/2

Náš průmysl ale i další odvětví zaostávají po stránce technické a technologické za zahraniční konkurencí, vyrábějí výrobky s nízkou užitnou hodnotou, které pak prodávají za dumpingové ceny. Máme přitom velkou náročnost výroby na pracovní síly. Zaostáváme za svě...

June 21, 2018

Záznam z demonstrace je ZDE.

Projev Vladimíry Vítové, předsedkyně ANS:

Vážení přátelé,

původně jsem chtěla hovořit o tom, jak Evropská komise nedodržuje vůbec žádná pravidla při tvorbě svého rozpočtu – nedodržuje ani zákony, které si sama stanovila. Posledním příkladem je...

Ač se zpožděním vyvolaným zarputilým odporem stávajících mocenských establishmentů a onoho 1% občanů v jednotlivých zemích přichází postupně, leč nezvratně, čas změn vyvolaných příchodem průmyslové revoluce 4.0 a tlakem na úspornější hospodaření se zdroji všeho druhu n...

Reaguji tímto na článek p. doc. Valenčíka pod názvem Hledáme „diskutovatelné paradigma“ ZDE. Úvodem je třeba jasně říci, že pokud ve zdraví přežijeme pokusy o rozpoutání 3. sv. války útokem na Rusko, začne v krátké době docházet k větším technickým změnám, než si větši...

Program: 

1/ Marrákešská politická deklarace, její návaznosti a důsledky

2/ Boj USA, Ruska a Číny o trhy pokračuje

3/  Blízkovýchodní konflikt nabývá další podoby

4/ Vývoj při sestavování vlády v ČR a její programové prohlášení

5/  Možné směry politického vývoje v Evropě a...

Program pořadu:

1/ 73. výročí osvobození ČR sovětskou armádou a současné přepisování dějin

2/ Výsledky návštěvy Macrona a Merkelová u Trumpa a jejich očekávané dopady na vývoj na mezinárodní politické scéně

3/ Boj USA, Ruska a Číny o trhy pokračuje

4/ Marrákešská politic...

May 10, 2018

Dne 2. května 2018 se uskutečnila v Marrákeši 5. Euro-africká ministerská konference o migraci a rozvoji. Na její závěr byla přijata „Marrákešská politická deklarace“ a Marrákešský akční plán 2020.

Tím, že byla za Českou republiku podepsána tato deklarace, je...

April 13, 2018

ANS vyjadřuje hluboké rozhořčení nad tím, že USA, Francie, Velká Británie, Německo a další členové nové „koalice ochotných“, kam bohužel patří i vládou podporovaná účast ČR, osočují a vojensky ohrožují způsobem známým z dob nejhlubšího kolonializmu Syrskou arabskou rep...

Please reload

Stanovisko ANS k prohlášení A. Merkelové o tom, že pro vyhnání Němců po válce neexistovalo morální ospravedlnění.

June 21, 2018

1/5
Please reload

Nejnovější články
Hlavní články
Hledat podle značek
Please reload

Sledujte nás
  • Facebook Basic Square

© 2018 ALIANCE národních sil

  • ANS YouTube
  • ANS Facebook